स्वतःचे खरे रूप .

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
15 Jul 2023 - 8:38 pm

स्वतःचे स्वरूप ,पाहू दे मज डोळा
नाही मी भोळा , कळेल मज .

जाऊ दे मला , माझीया आत्म्याकडे
अन्य कुणीकडे , कळेल निजरूप???

पहीला मी खादाड , नंतरचा आसक्त
त्यानंतर अजून काही (?), भ्रम हा गेला !

आसक्ती हे मूळ , त्यावरी अनंत बांडगूळ
वेगवेगळे खूळ , पोशिले मी आवडीने .

ऐश्या निरंतराची , आहे मज गाठी
याशिवाय पाठी , नाही काही !

आत्मा म्हणे आता , पाहूनी मूळ रुप
होऊ नको तद्रूप , पुन्हा एकदा .

मूळ रुप खरे , जन्मांतरीचे बरे
. साफ करुनी त्याला , घडव पुन्हा .

आहे ऐसी क्रिया , धुवेल मूळ रूप
हाती देईल खूप , पुन्हा मातीचा गोळा .

पुन्हा घडव त्याला , तव जीवनी योग आला
आत्मारती तयाला , सहज विद्या सापडली .

ऐका रसीकजन , बोलते माझे मन
पुन्हा आणखिन , सांगीन तुम्हा काही .

तुम्हीच माझे स्वर्ग , इहलोक हाची सर्ग
तिकडे जायाचा मार्ग , टीका टीप्पणी तुमची !

घेतो आता विराम , स्वल्प काळापुरता
काही हाती उरता , येइन पुन्हा सांगावया !
-----------------------
( जास्ती सिरियस होऊ नका . [ मी तर कधीच नसतो . =)) ] अधिक मासात स्वतःतले उणे शोधण्यासाठी काही डाएट प्लॅन करतोय . त्याचेच हे हलक्या शब्दातले जड काव्य आहे. )
अतृप्त ..
( १५/७/२३ )
#आत्मकाव्य
#आत्म्याच्या_कविता

आगोबाआता मला वाटते भितीउकळीकविता माझीकोडाईकनालजिलबीफ्री स्टाइलहास्यकविताऔषधी पाककृतीमौजमजा

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

17 Jul 2023 - 5:53 am | प्रचेतस

सुरेख कविता.
अत्रुप्तजी आत्मा यांचे दमदार पुनरागमन.

विवेकपटाईत's picture

17 Jul 2023 - 8:59 am | विवेकपटाईत

कविता आवडली

कंजूस's picture

17 Jul 2023 - 9:02 am | कंजूस

काही औषधी थेंब घेऊनी सवे.
शोध तुझा नेईल निज इच्छास्थानी
त्या गूढ मार्गावरी
राहू तुज सदैव साथी

वा चांगले आहे बुवा. वेलकम बॅक.

अता लिहिण्यात खंड नको.

कर्नलतपस्वी's picture

17 Jul 2023 - 6:06 pm | कर्नलतपस्वी

ओस पडले आहे. अधिकाधिक रचना इथे आणून समृद्ध होईल आशी वेडी आशा.

स्वसरूप आवडले.

अत्रुप्त आत्मा's picture

20 Jul 2023 - 8:22 am | अत्रुप्त आत्मा

प्रचेतस , विवेकपटाईत , कंजूस , गवि , कर्नल तपस्वी

सर्वेषाम् धन्यवादम् .

चौथा कोनाडा's picture

20 Jul 2023 - 12:19 pm | चौथा कोनाडा

मस्त, भारी आवडली.
आत्मूस गुर्जी +१

तुम्हीच माझे स्वर्ग , इहलोक हाची सर्ग
तिकडे जायाचा मार्ग , टीका टीप्पणी तुमची !

मिपाकरांचा असा गौरव पाहून ड्वोले पानावले

राघव's picture

20 Jul 2023 - 1:50 pm | राघव

आसक्ती हे मूळ , त्यावरी अनंत बांडगूळ
वेगवेगळे खूळ , पोशिले मी आवडीने .

आमचंही काही फार वेगळं नाहीच! प्रयत्न करणं महत्त्वाचं. :-)

व्वा बुवा, तुमचा "आपणासि जाणावे आपण" वाला 'डाएट प्लॅन' जबरदस्तच आहे.
मिपाने राजकारण-संन्यास घेतल्यापासून जुने जाणते मिपाकर पुन्हा नव्याने प्रकट होऊ लागले आहेत हे उत्तमच.
यापुढील "पुन्हा आणखिन , सांगीन तुम्हा काही .... .येइन पुन्हा सांगावया" ची प्रतिक्षा आहे.

सदा स्वरूपानुसंधान। हें मुख्य साधूचें लक्षण ।
जनीं असोन आपण । जनावेगळा ॥ ९ ॥

स्वरूपीं दृष्टी पडतां । तुटोन गेली संसारचिंता ।
पुढें लागली ममता । निरूपणाची ॥ १० ॥

स्वरूपीं स्वरूपचि जाला । मग तो पडोनिच राहिला ।
अथवा उठोनि पळाला । तरी चळेना ॥ १६ ॥

(श्री दासबोधः दशक ८, समास ९ : सिद्धलक्षण)

राघव's picture

20 Jul 2023 - 4:05 pm | राघव

_/\_

अत्रुप्त आत्मा's picture

8 Aug 2023 - 9:40 am | अत्रुप्त आत्मा

@चौथा कोनाडा, राघव , चित्रगुप्त - धन्यवाद