सूचना

वारंवार सूचना देऊनही काही सदस्य वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील प्रतिसाद देत आहेत. तसेच समाजात धार्मिक वा जातीय तेढ निर्माण करणारं लिखाण आढळल्यास विना सूचना कडक कारवाई करण्यात येईल.

अतृप्त ओळी

Primary tabs

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
29 Jun 2022 - 12:01 am

आत्मसमरूप दिसतात ओळी
आत्मस्वरूप असतात ओळी .
इथे नदीचा दिसतो काठ
तिथे संथ प्रवाह पार लावतात ओळी .

निराळ्या वेदनेच्या एकाच गावी
दिसता दिसतो आम्ही सहप्रवासी
कुठे दूर अंधारात हरवले गाव माझे
दिसे मी उगाचच तिथला निवासी

असे शब्द साधे येतात साथी
कविता त्यातुन वाहते प्रपाती .
उरी अंतरी घाव नाजूक खोल
वरी दिसते केवळ शांत ज्योती !

आम्ही नाही ऐसे कवी ज्यास म्हणती
जशी वेदना ती , तसे शब्द हाती.
मनाचेच सारे इथे मांडयाचे ..
न पूर्ती मिळे त्यातूनी .. काय त्याचे?

असा मी ही अतृप्त अतृप्त आहे . .
माझ्या स्वभावी मूळचा शाप आहे .
.भोगूनी जाईन अतृप्ती सारी ...
तिथे शब्द तृप्त होतील सारे ..!
================
अतृप्त

कविता माझीमाझी कविताशांतरसकवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

हा नदीकाठ पुण्याचा नसणार.

Bhakti's picture

29 Jun 2022 - 9:15 am | Bhakti

असे शब्द साधे येतात साथी
कविता त्यातुन वाहते प्रपाती .
उरी अंतरी घाव नाजूक खोल
वरी दिसते केवळ शांत ज्योती !

नि३सोलपुरकर's picture

29 Jun 2022 - 9:48 am | नि३सोलपुरकर

निराळ्या वेदनेच्या एकाच गावी
दिसता दिसतो आम्ही सहप्रवासी
कुठे दूर अंधारात हरवले गाव माझे
दिसे मी उगाचच तिथला निवासी

असे शब्द साधे येतात साथी
कविता त्यातुन वाहते प्रपाती .
उरी अंतरी घाव नाजूक खोल
वरी दिसते केवळ शांत ज्योती !

___/\__ बुवा, १ नंबर

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

29 Jun 2022 - 1:39 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

छान आवडली कविता,
पैजारबुवा,

कर्नलतपस्वी's picture

29 Jun 2022 - 1:53 pm | कर्नलतपस्वी

असा मी ही अतृप्त अतृप्त आहे . .
माझ्या स्वभावी मूळचा शाप आहे .
.भोगूनी जाईन अतृप्ती सारी ...
तिथे शब्द तृप्त होतील सारे ..!

सुंदर, आवडली.

अत्रुप्त आत्मा's picture

29 Jun 2022 - 8:59 pm | अत्रुप्त आत्मा

@कंजूस , Bhakti , नि ३ , पैजारबुवा , कर्नलतपस्वी >>> धन्यवाद .

गणेशा's picture

3 Jul 2022 - 12:14 am | गणेशा

छान

अत्रुप्त आत्मा's picture

3 Jul 2022 - 8:04 pm | अत्रुप्त आत्मा

धन्यवाद

कुमार१'s picture

4 Jul 2022 - 8:18 am | कुमार१

छान !
आवडली

सस्नेह's picture

4 Jul 2022 - 9:51 am | सस्नेह

फारा दिवसांनी बुवांची प्रतिभा बहरली..

अत्रुप्त आत्मा's picture

4 Jul 2022 - 3:31 pm | अत्रुप्त आत्मा

कुमार१ , सस्नेह >>> मनःपूर्वक धन्यवाद .