शब्द

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
29 Aug 2019 - 4:51 pm

शब्द निरर्थाचे भोई
शब्द अर्थभार वाही
शब्द धूसर सावली
शब्द दाहक बिजली
शब्द कोरडा व्यापार
शब्द अस्तित्वाचे सार
शब्द व्योमापार शिडी
शब्द गहनडोही बुडी
शब्द अटळ कुंपण
शब्दापार मुक्तांगण

मुक्त कविताकविता

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

30 Aug 2019 - 1:39 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

शब्द निरर्थाचे भोई
शब्दापार मुक्तांगण

एवढ्या दोनच ओळी लिहिल्या असत्या तरी देखिल ती कविता आवडली असती.

पैजारबुवा,

यशोधरा's picture

30 Aug 2019 - 3:10 pm | यशोधरा

आवडली.

बी.डी.वायळ's picture

30 Aug 2019 - 5:22 pm | बी.डी.वायळ

खूप छान
कविता आवडली

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

30 Aug 2019 - 5:27 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कविता आवडली.

-दिलीप बिरुटे

नाखु's picture

31 Aug 2019 - 10:14 am | नाखु

काव्य.
आवडले

नाखु

मायमराठी's picture

31 Aug 2019 - 11:24 am | मायमराठी

शब्द अर्थाचे लाचार,
शब्द सर्वस्वाचा स्वाहाकार
शब्द स्वतःचाच नव्याने स्वीकार ।
__/\__

पद्मश्री चित्रे's picture

3 Sep 2019 - 2:33 pm | पद्मश्री चित्रे

आडली कविता.

अनन्त्_यात्री's picture

3 Sep 2019 - 5:31 pm | अनन्त्_यात्री

देणार्‍या कविता रसिकांचे आभार.