(तो मला खूप आवडतो)

Primary tabs

रुपी's picture
रुपी in जे न देखे रवी...
12 Aug 2017 - 3:11 am

तो मला आवडतो

जेव्हा लाडिकपणे
अंगाशी झोंबतो,
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

जेव्हा किरकोळ लागलं की
बँड-एड लावायला सांगतो,
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

मी योगासने करताना
पोटावर येऊन बसतो,
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

मी जरासं आवरून बाहेर जाताना
"आई... तू परी दिसतेस" म्हणतो,
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

कधी घाईत चटका बसतो
कधी चुकून बोट कापतं,
तेव्हा पळत येऊन बघतो
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

कधी कधी माझ्या रागवण्यावर
रडवेला होऊन जातो,
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

खाण्या पिण्याचे पदार्थ
आवडले की म्हणतो "तूपण खा ना",
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

शाळेत घ्यायला गेल्यावर, हात पसरून
मिठीत येतो, गालावर गोड पप्पी देतो,
तेव्हा तो मला खूप आवडतो.

"आई मला थोपटून झोपव."
असं जेव्हा म्हणतो,
तेव्हा तो मला खूप आवडतो!

(प्रेरणा)

कविताविडंबन

प्रतिक्रिया

रेवती's picture

12 Aug 2017 - 5:07 am | रेवती

एकदम गोड लिहिलय.
प्रेरणा वाचली नाही. वाचते.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

12 Aug 2017 - 8:25 am | ज्ञानोबाचे पैजार

हे ही व्हर्जन आवडले
पैजारबुवा,

निओ's picture

12 Aug 2017 - 1:05 pm | निओ

छान आहे..!

निओ's picture

12 Aug 2017 - 1:05 pm | निओ

छान आहे..!

पैसा's picture

13 Aug 2017 - 11:38 pm | पैसा

मस्त!

पद्मावति's picture

14 Aug 2017 - 1:44 am | पद्मावति

अगं....किती गोड :) मस्तच!

रुपी's picture

15 Aug 2017 - 3:43 am | रुपी

सर्वांना धन्यवाद :)