मुळांनी धरू नये अबोला

Primary tabs

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
14 Dec 2016 - 2:40 pm

मुळांनी जमिनिशी अबोला धरून पानाफुलांना अडचणीत आणू नये
त्या बिचाऱ्यांच्या वाऱ्याशी बहराच्या गप्पा रंगलेल्या असतात

आपले अधाशी कोंब घेऊन वाट फुटेल तिकडे फुटू नये
जुन्या खंबीर इमारतीही मग भेगाळून ढासळू लागतात

घनघोर तूफान येतं चालून तेव्हा आपली जागा सोडू नये
मुळांवर विसंबूनच तर फांद्या तूफानाशी लढू शकतात

जावं खोल खोल रूजून, मातीवर उघडं पडू नये
वर कोरड्या उफाड्यात खाली झुळझुळ झरे असतात

इमान राखावं जमिनीशी, आभाळाकडे व्यर्थ पाहू नये
उन्मळून वर आलेल्या सांगा, मुळांना काय अर्थ आहे?

- संदीप चांदणे

कविता माझीशांतरसकवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

पुंबा's picture

14 Dec 2016 - 3:36 pm | पुंबा

वाह!!! संदीपभौ जीयो.. खूप आवडलीए..

अनुप ढेरे's picture

14 Dec 2016 - 3:48 pm | अनुप ढेरे

कविता छानच आहे. अनेकांचे गृहीत धरलेले त्याग आले डोऴ्यासमोर.

अत्रुप्त आत्मा's picture

14 Dec 2016 - 4:43 pm | अत्रुप्त आत्मा

+१

प्रचेतस's picture

14 Dec 2016 - 6:23 pm | प्रचेतस

नेहमीप्रमाणेच सुरेख

शार्दुल_हातोळकर's picture

14 Dec 2016 - 11:31 pm | शार्दुल_हातोळकर

मस्त लिहिले आहे.

फक्त एवढेच वाटते की,

उपेक्षा मुळांची कुठेही नसावी
फुलांची मुळांशी गोड गट्टी असावी
घनदाट फांद्या नको गर्व त्यांना
मुळांचे स्मरण असो डहाळ्यांना

एक एकटा एकटाच's picture

15 Dec 2016 - 6:53 am | एक एकटा एकटाच

अनुमोदन

एक एकटा एकटाच's picture

15 Dec 2016 - 6:52 am | एक एकटा एकटाच

चांगलीय

अविनाशकुलकर्णी's picture

24 Dec 2016 - 4:58 pm | अविनाशकुलकर्णी

चांगली

पैसा's picture

25 Dec 2016 - 9:56 am | पैसा

सुरेख!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

25 Dec 2016 - 6:46 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आवडलीय कविता.

-दिलीप बिरुटे

चांदणे संदीप's picture

25 Dec 2016 - 10:34 pm | चांदणे संदीप

:)

Sandy

अभिषेक पांचाळ's picture

9 Mar 2017 - 3:00 pm | अभिषेक पांचाळ

मस्त . .