अघळपघळ

Primary tabs

रातराणी's picture
रातराणी in जे न देखे रवी...
23 Dec 2015 - 12:38 am

अघळपघळ बोलता बोलता गंमत सांगून गेला
ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

खेळत होता तिच्या केसांशी काल उनाड वारा
श्वास रोखूनी पहात होता उभा आसमंत सारा
वाऱ्याशी मी त्या असा एक करार आहे केला
न चुकता माझ्यासोबत घेऊन येणार त्याला
ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

नाजुक तिच्या हातात फुलला होता पारिजात
तिचाच सुगंध जणू भरून घेत होता उरात
इवल्याशा फुलासंगे मी एक करार आहे केला
लपवून जरासा तिच्याजवळ नेणार आहे मला
ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

येई मातीस चैतन्य हळुवार पाऊल तिचे थबकता
जसे आकाशाच्या तनूवर टिपूर चांदणे पसरता
मातीशी मी त्या असा एक करार आहे केला
पांघरूण म्हणून घेणार आहे माती आकाशाला
ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

तिच्या कातर डोळा असे अलवार आले पाणी
मोत्यांचे त्या घेत चुंंबन मिठीत घेतले कोणी
त्याच्या त्या मिठिशी मी एक करार आहे केला
नको सैलावु आता मी तयार आहे लपायला
ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

अघळपघळ बोलता बोलता गंमत सांगून गेला
ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

प्रेम कविताकविताप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

एक एकटा एकटाच's picture

23 Dec 2015 - 7:31 am | एक एकटा एकटाच

लय भारी

झक्कास

अभ्या..'s picture

23 Dec 2015 - 7:39 am | अभ्या..

अरे वा. बरसात चांदण्याची.
छान.

अत्रुप्त आत्मा's picture

23 Dec 2015 - 7:51 am | अत्रुप्त आत्मा

मस्त !

माहितगार's picture

23 Dec 2015 - 8:01 am | माहितगार

लय भारी

अजया's picture

23 Dec 2015 - 8:24 am | अजया

वा! क्या बात है रारा!

प्रचेतस's picture

23 Dec 2015 - 8:26 am | प्रचेतस

आवडली.

नाखु's picture

23 Dec 2015 - 8:40 am | नाखु

आव्डली

मितान's picture

23 Dec 2015 - 8:41 am | मितान

छान कविता !
आवडली !

माहितगार's picture

23 Dec 2015 - 9:31 am | माहितगार

चांदण सप्टेंबरात विखुरलेलं होत डिसेंबर येईपर्यंत अघळपघळ झाल दिसतय,:) (ह.घ्या.) काही असो या अघळपघळ कवितेवर बरेच रसिक काव्यवाचक पघळणार नक्कीच.

रातराणी's picture

23 Dec 2015 - 10:17 am | रातराणी

खिक्क =))
आणि धन्यवाद!

किसन शिंदे's picture

23 Dec 2015 - 9:37 am | किसन शिंदे

खासच!

चांदणे संदीप's picture

23 Dec 2015 - 10:11 am | चांदणे संदीप

चांगली आहे कविता! :) मला फक्त त्या करारांनी अडखळायला झाल!

Sandy

रातराणी's picture

23 Dec 2015 - 10:18 am | रातराणी

खूप खूप धन्यवाद सर्वांना :)

एस's picture

23 Dec 2015 - 12:18 pm | एस

छान कविता.

स्नेहांकिता's picture

23 Dec 2015 - 12:37 pm | स्नेहांकिता

सुरेख कविता.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

23 Dec 2015 - 12:41 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली...

पैजारबुवा,

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

23 Dec 2015 - 2:27 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

भारीय कविता आवडली.

-दिलीप बिरुटे

सुमीत भातखंडे's picture

23 Dec 2015 - 6:30 pm | सुमीत भातखंडे

मस्त कविता

रातराणी's picture

23 Dec 2015 - 6:50 pm | रातराणी

_/\_

अप्रतिम. मस्त मस्त मस्त. एक न्.:

नाजुक तिच्या हातात फुलला होता पारिजात
तिचाच सुगंध जणू भरून घेत होता उरात
इवल्याशा फुलासंगे मी एक करार आहे केला
लपवून जरासा तिच्याजवळ नेणार आहे मला
ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

पैसा's picture

23 Dec 2015 - 7:12 pm | पैसा

कविता आवडली

जव्हेरगंज's picture

23 Dec 2015 - 7:33 pm | जव्हेरगंज

जबराट!

बोका-ए-आझम's picture

23 Dec 2015 - 11:39 pm | बोका-ए-आझम

एकदम संत व्हालंतिन दिवसाला साजेशी!

सौन्दर्य's picture

24 Dec 2015 - 1:51 am | सौन्दर्य

छान सुटसुटीत, सगळ्यांना सहज समजेल अशी सुंदर कविता. आवडली.

Maharani's picture

24 Dec 2015 - 7:30 am | Maharani

सुंदर कविता.

पद्मावति's picture

24 Dec 2015 - 4:39 pm | पद्मावति

खूप सुंदर.

नाव आडनाव's picture

24 Dec 2015 - 4:43 pm | नाव आडनाव

कविता आवडली.

विश्वव्यापी's picture

25 Dec 2015 - 11:56 am | विश्वव्यापी

कविता छानच आहे

माहीराज's picture

25 Dec 2015 - 12:48 pm | माहीराज

लयं भारी

ओंजळभरून चंद्र आज अंगणात बरसून गेला

छान आहे कविता .

drsunilahirrao's picture

25 Dec 2015 - 8:27 pm | drsunilahirrao

आवडली कविता !

शार्दुल_हातोळकर's picture

31 Dec 2015 - 12:03 am | शार्दुल_हातोळकर

छानच आहे कविता.....