रांगोळी डिझाईन !!

Primary tabs

पूनम ब's picture
पूनम ब in कलादालन
3 Nov 2011 - 10:00 am

२ वर्ष आधी दिवाळी ला अंगणात काढलेली संस्कार भारती रांगोळी.. :)

कॉलेज मध्ये रांगोळी स्पर्धेत काढलेली रांगोळी.. :)

मागच्या वर्षीच्या दिवाळीची रांगोळी..

कलासंस्कृती

प्रतिक्रिया

जाई.'s picture

3 Nov 2011 - 10:02 am | जाई.

सुंदर

कच्ची कैरी's picture

3 Nov 2011 - 10:07 am | कच्ची कैरी

अप्रतिम !!!दुसरा शब्दच मिळत नाहिये!

मदनबाण's picture

3 Nov 2011 - 10:11 am | मदनबाण

सुंदर !!! :)

किसन शिंदे's picture

3 Nov 2011 - 10:18 am | किसन शिंदे

तिनही रांगोळ्या अप्रतिम आहेत, त्यातल्या त्यात संस्कार भारतीची रांगोळी तर खासच. त्यात मध्यभागी असलेल्या सात छोट्या वर्तुळातली डिसाईन्स हाताने काढलीतेय काय?

पूनम ब's picture

3 Nov 2011 - 10:01 pm | पूनम ब

धन्यवाद..:) त्या ७ वर्तुळातील डिझाईन साच्याने काढल्या आहेत..बाकी सर्व हाताने च काढले आहे..

सुहास झेले's picture

3 Nov 2011 - 10:43 am | सुहास झेले

जबरा... तीनही रांगोळ्या आवडल्या !! :)

सविता००१'s picture

3 Nov 2011 - 12:05 pm | सविता००१

सुंदर आहेत

अप्रतिम रांगोळी आहे. खुप आवडली. :)

भारीच आहे. रांगोळी एक्सपर्ट म्हणता येईल..

- पिंगू

स्मिता.'s picture

3 Nov 2011 - 2:20 pm | स्मिता.

तिनही रांगोळ्या अतिशय सुरेख आहेत.
रांगोळीच्या सर्व रेषा अगदी एकसारख्या पडल्या आहेत. त्या हातानेच काढल्या आहेत की साच्याने?

पूनम ब's picture

3 Nov 2011 - 10:02 pm | पूनम ब

पहिल्या रांगोळी मध्ये जे ७ वर्तुळ आहेत..ते साच्यानी काढले आहेत..बाकी सर्व मात्र हातानेच काढले आहे :) सरावाने रेषा एकसारख्या पडायला लागल्या..

वपाडाव's picture

3 Nov 2011 - 2:47 pm | वपाडाव

आम्हाला दोनच रांगोळ्या दिसल्या....
एक नाही... ती कोणती हेही कळत नाहीये....

कच्चा पापड पक्का पापड's picture

3 Nov 2011 - 2:47 pm | कच्चा पापड पक्क...

कलाकार आहात

कसल्या सुबक आणि रेखीव रांगोळ्या काढता हो तुम्ही! मानले पाहिजे.

रांगोळीत तुझ्या विशेष गुण जो आर्ये मला वाटतो |
स्पष्टत्वे इतुक्या अशक्य मिळणे काव्यात चित्रांत तो ||
स्वर्भूसंग तयांत इतुक्या अल्पावकाशी नसे |
कोणी दाखविला अजून सुभगे जो साधिला तू असे ||

ह्या केशवसुतांच्या रांगोळीवरील कवितेचीच आठवण झाली.

भारी आहेस हां तू पूनम!
सुंदर रांगोळ्या काढल्यात.

पैसा's picture

3 Nov 2011 - 10:25 pm | पैसा

छान आहेत रांगोळ्या

स्पंदना's picture

8 Nov 2011 - 6:46 am | स्पंदना

अप्रतिम!!