जे न देखे रवी...

mrcoolguynice's picture
mrcoolguynice in जे न देखे रवी...
30 May 2019 - 14:02

कवित्व इथले संपत नाही

कवित्व इथले संपत नाही
रोज गळवं ठणकत राहते
प्रोवक्ता अजुनही गातो
पाठशाळेत शिकवीली गिते

ते झरे भक्तीउमाळ्याचे
ती उधारीची भगवी माया
यांच्यात खपलो आपण
फुकां पुन्हा उगवाया

जोरात इंद्रिये अवघी
भुणभुणायची दुःख सैनिकांचे
आठवणार नाही आता
स्मरण त्यांच्या त्यागाचे

फुंटी's picture
फुंटी in जे न देखे रवी...
29 May 2019 - 13:53

वदनी कवळ.....

वदनी कवळ घेता
फोटो काढा प्लेटचे
सहज हवन होते
अपलोडता स्टेटसे
व्हायरलं न होता नेटवरी
अन्न हे अपूर्णब्रम्ह
खाण्याआधी पोस्टणे
जाणिजे आद्यकर्म

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
28 May 2019 - 18:48

नाद ब्रम्ह होई अंगी , चढे चढे भक्तिज्वर

नाद ब्रम्ह होई अंगी

चढे चढे भक्तिज्वर

अरे तोच रे ईश्वर

तोच तोच रे ईश्वर

तुझ्या मायेची सावली

आम्हा सर्व चरावर

देई पर्वत ताकद

जशी दुधात साखर

स्वामी स्वामी राया तुम्ही

तुमच्या पडतो पाया आम्ही

देगा आशीर्वाद आम्हा

तूच स्वामी सर्व ब्रम्हा

उघडा ज्ञान दार सर्वा

तुमच्या सर्वार्थ शक्तीने

टवाळ कार्टा's picture
टवाळ कार्टा in जे न देखे रवी...
27 May 2019 - 20:09

(गफ)

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
25 May 2019 - 12:04

आभाळ पक्षी

आभाळानं द्यावे पाणी
धरतीनं गावी गाणी
धरतीनं जागा द्यावी
झाडांची आई व्हावी
झाडांनी सावली द्यावी
पक्षांची घरटी ल्यावी
पक्षांनी पंख पसरावे
आभाळात विहरावे
आभाळाने द्यावे पाणी
धरतीनं गावी गाणी

पाषाणभेद ( त्रंबकेश्वर मुक्काम)
२५/०५/२०१९

चुकलामाकला's picture
चुकलामाकला in जे न देखे रवी...
20 May 2019 - 08:41

...पत्र...

...पत्र ...
काय मायना घ्यावा?
कल्लोळ कसा लपवावा?
सारेच जाणते पत्र.
...पत्र...
मजकूर रिकामा होता.
पत्ताही लिहिला नव्हता.
पोचले तरीही पत्र.
...पत्र...
जीर्ण शीर्ण झालेले,
कोपरेही दुमडून गेले,
तरीही जपले पत्र!
..पत्र...
खरेच लिहिले होते?
काहीच कसेना स्मरते?
प्रश्न पाडते पत्र!
...पत्र...

फिझा's picture
फिझा in जे न देखे रवी...
20 May 2019 - 05:43

" कशी आहेस ? "

" कशी आहेस ? "

वेशीमधून बाहेर पडताना
उरले सुरले बळ एकवटून
त्याने शेवटी विचारलेच

" कशी आहेस ? "

निर्विकार डोळ्यांनी
निर्विचार मनाने मग
मीही फक्त मान हलवली .

Sumant Juvekar's picture
Sumant Juvekar in जे न देखे रवी...
17 May 2019 - 15:03

शूर वैमानिक श्रीमान अभिनंदन वर्धमान

आपला शूर वैमानिक श्रीमान अभिनंदन वर्धमान याच्या पराक्रमावर, आमचे परम मित्र आणि गुरू दादासाहेब दापोलीकर यांनी लिहिलेले ११४ ओळींचे खंडकाव्य!

(हे लिहिण्यास दादासाहेबांना अडिच महिने लागले. तस्मात् वाचकांनी १५ मिनिटे तरी काढून संपूर्ण खंडकाव्य, प्रस्तावनेसह वाचावे व 9967840005 वर आपला अभिप्राय कळवावा ही विनंती!)

मनमेघ's picture
मनमेघ in जे न देखे रवी...
14 May 2019 - 19:20

गुलमोहर मोहरतो तेव्हा

गुलमोहर मोहरतो तेव्हा
सखे तुझे हसणे आठवते
उन्हातही मग चंद्र उगवतो
माझे असणे-नसणे नुरते

छोट्या गोष्टींनाही येथे
अस्तित्वाचा प्रश्न बनवतो
खोड जुनी ती नकळत माझ्या
जितेपणीही क्षणिक मोडते.
गुलमोहर मोहरतो तेव्हा...!

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
14 May 2019 - 17:16

रियल रियल

बरे झाले मीराबिरा, राधागिधा तेव्हाच होऊन गेल्या....
मिनिटाला मेसेज, तासाला कॉल, हाऊ आर यूच्या
लिक़्विड जमान्यात
प्रेमबिम, हळवेबिळवे, मनात संगत
ओहो....ते काय असते आणि?
आठवण बिठवण वेड्यांचा बाजार...
एक कॉल मारायचा
नाहीतर मेसेज धाडायचा
बात करनेका मामला खतम.

गड्डा झब्बू's picture
गड्डा झब्बू in जे न देखे रवी...
13 May 2019 - 18:36

(प्रार्थना!)

(मनमेघ यांची क्षमा मागून)
स्वामि भेटो वा न भेटो येऊ दे हे मागता
आतला मराठी माणूस माझ्या नित्य राहो जागता ।

लिहितो कुठल्या दिशेला हे न उमगे ज्या क्षणी
एक ही साधी कसोटी नं आठवो लिहिताक्षणी
दुःख वाचका देउनी सुख नं लाभे लेखका।।

हासता यावे मला पाहून मिपाकरांना सुखी
भावना माझी नसो सहवेदनेला पारखी
या विचारांना कृतीही येऊ दे मज जोडता ।।

बिपीन सुरेश सांगळे's picture
बिपीन सुरेश सांगळे in जे न देखे रवी...
12 May 2019 - 22:26

बहावा

बहावा
--------------------------------------------------------------------------------------

घोस लगडले सोनसळी
मन खुलते या तरुतळी
वसंताची बहार ही
झाली टपोर मनकळी

की पांघरला
पिवळा शेला
की सोनसाज
याला केला

रूप देखणे याचे
वरती सोन झळाळी

तो करतो कसा
नजरबंदी
सोनपिवळी
गारुड धुंदी

इरामयी's picture
इरामयी in जे न देखे रवी...
12 May 2019 - 17:16

सोनसंध्या

नाजूक, हळूवार गुलाब पाकळ्या
संथ, शांत, तरंगत
येतात जवळ, हलकेच्

माझी सुन्दर रेशमी त्वचा
नितळ, मऊशार, निरागस
दुधासारखी

छोटं का असतं सौदर्य?
का बोलावं लटीकं
फुकाफुकी?

सुन्दर क्षण नाहीत निसटत कधीच
गळून पडतात त्या आठवणी
आणि ध्यास भाबड्या स्वप्नांचे

मी बसूनच असते पाय सोडून
पाण्यात, माश्यांशी खेळत
ओंजळी ओंजळीने

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
12 May 2019 - 10:56

(उष:काल)

पेरणा अर्थात

हळू हळू एकेक करत
उलगडत चालले आहे...

ज्याच्याकडे पहात पहात
आम्ही आमचे मार्ग शोधायचो
तो तारा आता कितीतरी
मागे पडला आहे
आणि तो एकुलता एक चंद्रही...
ज्याची स्वप्नं दाखवत दाखवत
आईने दुधभात भरवला

बिपीन सुरेश सांगळे's picture
बिपीन सुरेश सांगळे in जे न देखे रवी...
11 May 2019 - 23:01

धून वाजवी बासरीवाला

धून वाजवी बासरीवाला
------------------------------------------------------------------------------------------
धून वाजवी बासरीवाला
रास रंगला यमुनेच्या काठाला

पुनव प्रकाशी
सारे नाहले
दंग नर्तनी
सारे विसरले

भिडे टिपरी कोणाची कोणाला
धून वाजवी बासरीवाला

जळात लहर
अंगात बिजली
मी तू पणाची
भावना विझली

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
11 May 2019 - 22:20

भयकाल

हळू हळू एकेक करत
हरवत चालले आहे...

ज्याच्याकडे पहात पहात
आम्ही आमचे मार्ग शोधायचो
तो ताराच आकाशातून
नाहीसा झाला आहे
आणि तो एकुलता एक चंद्रही...
ज्याची स्वप्नं बघत बघत
आम्ही निश्चिंत झोपी जायचो...

नाहीशा होणाऱ्या प्रत्येकाला मी
खिडकीतून पहात राहतो
आणि मनातल्या मनात चरकतो
उद्या मी ही असाच नाहीसा झालो तर!

बाजीगर's picture
बाजीगर in जे न देखे रवी...
11 May 2019 - 00:40

बरवा विठ्ठल ,बडवा विठ्ठल...जुडवा विठ्ठल .

बातमी :पंढरपुरात आता दोन विठ्ठल, बडवे समाजाने उभारले स्वतंत्र मंदिर

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/another-vitthal-temple-built-i...

बातमी वाचून मनात विचार आला.....

जुडवा विठ्ठल !!

आकाश५०८९'s picture
आकाश५०८९ in जे न देखे रवी...
10 May 2019 - 11:34

थांबवावे कुणाला मी

निघायचे आहे प्राणांना, आहे निघायचे तुलाही
कळेना आकाश मला थांबवावे कुणाला मी

आकाश५०८९'s picture
आकाश५०८९ in जे न देखे रवी...
10 May 2019 - 11:32

तुझ्याविनाही खराच आहे

चेहरा मुखवट्यास म्हणाला तुला लावणे खोटेच होते
तुझ्यासवे मी खराच होतो, तुझ्याविनाही खराच आहे

आकाश५०८९'s picture
आकाश५०८९ in जे न देखे रवी...
10 May 2019 - 11:29

होत नाही कपातला चहा गार आता

ना लोचनी आसवांचा तुलाभार आता
नको उगा हासण्याचा तुला भार आता

शब्दांनी शब्द पोहोचवणे सुरू केले
उरला न अर्थ त्यांना तसा फार आता

गंजला खंजीर पाठीत कधीचाच सखे
ये पुन्हा नवा करायला तसा वार आता

करणे विचार तुझा आकाश सोडले
होत नाही कपातला चहा गार आता

आकाश....