उडून गंध चालल्या...

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
5 Dec 2022 - 1:58 pm

उडून गंध चालल्या फुलास वाटते
तसे कसे सुने - सुने उदास वाटते.

कधी वसंत येईल, बहरेन मी पुन्हा
झडून पान चालल्या तरुस वाटते.

पवन तुला करीत स्पर्श जातसे अता
दरवळला चहूकडे सुवास वाटते.

कशास जन्म हा जगून काढला इथे
उगाच का असे - तसे मनास वाटते.

निघून चाललीस तू इथून ज्या क्षणी
तिथेच संपला असे प्रवास वाटते.

दीपक पवार.

भावकवितामराठी गझलकविता

प्रतिक्रिया

चांगला प्रयत्न. कल्पना चांगल्या.
पहिल्या ओळीत खडा लागल्यासारखं होतंय. जरा बदल झाला तर पहावा.
तसंच मीटरही थोडं अजून कडक सांभाळायला हवं, गझल लिहिणार असाल तर. नाहीतर जरा इकडे तिकडे चालतं. पुलेशु.

Deepak Pawar's picture

7 Dec 2022 - 9:47 am | Deepak Pawar

राघव सर मनःपूर्वक धन्यवाद.

श्वेता२४'s picture

7 Dec 2022 - 11:08 am | श्वेता२४

कविता. आवडली.

Deepak Pawar's picture

7 Dec 2022 - 3:25 pm | Deepak Pawar

श्वेता२४ मनःपूर्वक धन्यवाद.

चित्रगुप्त's picture

25 Dec 2022 - 10:31 pm | चित्रगुप्त

खूप छान रचना.