महिला दिन शुभेच्छा

.

ती अन् पाऊस..

Primary tabs

मन्या ऽ's picture
मन्या ऽ in जे न देखे रवी...
19 May 2020 - 8:25 am

ती अन् पाऊस..

खूप दिवस झाले
आता पावसात
चिंब चिंब भिजून
भरलेलं सावळ ते आभाळ
नजरेत सामावणारी ती

भिजावं का थोडतरी?
ह्या येत्या पावसात
चिंब चिंब घेऊ न्हाऊन
असा विचार करणारी ती

गेले कित्येक दिवस
दिवस? छे! कित्येक वर्ष
छत्रीबाहेर हात काढुन
भिजण्याचा प्रयत्न करतीये

हा पाऊस मात्र
द्वाडच फार
भिजवले मलाच फक्त
मन मात्र तसेच कोरडे

शुष्क तिचे नयन अन्
मन तिचे व्याकुळलेले
त्या धरेसम
कोरडे-तहानलेले!
विचार करत
दाटल्या मळभाकडे पाहत
निष्फळ उसासा टाकत
दीनवाणे हसणारी ती

आता वाट
पाहते आहे ती
येत्या आषाढसरींची
अगदी आभाळासारखंच
तिच मनही भरुन आलंय
आता गरज आहे फक्त
एकदा धो-धो कोसळण्याची!

(अपुर्ण)

-दिप्ती भगत
(१७मे,२०२०)

मुक्त कवितापाऊसअव्यक्तकवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

गणेशा's picture

19 May 2020 - 8:40 am | गणेशा

आता वाट
पाहते आहे ती
येत्या आषाढसरींची
अगदी आभाळासारखंच
तिच मनही भरुन आलंय
आता गरज आहे फक्त
एकदा धो-धो कोसळण्याची!

+101

वाचत आहे... लिहीत रहा...

सुमित_सौन्देकर's picture

20 May 2020 - 12:32 am | सुमित_सौन्देकर

खुप छान जमुन आलिय

गणेशदा, सुमित प्रतिक्रियेसाठी धन्यवाद! :)