पापणी

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
19 Aug 2017 - 10:48 am

प्रेरणा

*पापणी*

लवलवती पापणी...
अश्रूंना घेऊन लपली, मिटल्याने झाली ओली
आतल्या अंधारात तरी, पहा चमचमली
...लवलवती पापणी

थरथरती पापणी...
अश्रूंच्या लाटांनी, बेभान जराशी झाली
सोडण्या तयांना खाली, पहा तयार झाली
...थरथरती पापणी

झरझरती पापणी...
अविश्रांत असा, झरा वाहता झाली, 
पुन्हा भरण्यासाठी, वेडी, रिक्त झाली
...झरझरती पापणी

- संदीप चांदणे

मुक्त कविताशांतरसकविता

प्रतिक्रिया

अभ्या..'s picture

19 Aug 2017 - 10:57 am | अभ्या..

आहहहहहह
जबरदस्त

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

19 Aug 2017 - 11:56 am | ज्ञानोबाचे पैजार

मस्तच आवडली
पैजारबुवा,

जव्हेरगंज's picture

19 Aug 2017 - 12:26 pm | जव्हेरगंज

dd