गेले.. द्यायचे राहुनी तुमचे 500 शें चे ते ऒझे

Primary tabs

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
17 Nov 2016 - 5:56 pm

ढिश्श- क्लेमर! :- एका फाइव्हस्टार देऊळाच्या एका 'सेवक' भटजीची सद्य:~कालीन व्यथा! ;)

गेले.. द्यायचे राहुनी
तुमचे 500 शें चे ते ऒझे
माझ्या माळ्यावरी.. आ.. त,
करं-कचून बांधलेले..!

आलो होतो देवळात मी
काहि अभिषेकांसाठी फक्त
वर्षाचे "झाले किती???"
पाचशे पाचशे शोषिती रक्त

अडिच लाखा चा दगड
लावलाय त्यांन्नी सेह्विंग्ज ला
बाकीच्यांचे निर्माल्य
काहि.. शे-कोटिंचा पाचोळा!
================
मूळ गीतकार, गीत - आरती प्रभु

आगोबाआता मला वाटते भितीआरोग्यदायी पाककृतीजिलबीबालसाहित्यभूछत्रीहास्यविडंबनसमाजजीवनमान

प्रतिक्रिया

बोका-ए-आझम's picture

17 Nov 2016 - 7:49 pm | बोका-ए-आझम

आगोबा आणि आता मला वाटते भिती - हे एकापाठोपाठ - हा योगायोग की जाणूनबुजून?

अत्रुप्त आत्मा's picture

17 Nov 2016 - 8:20 pm | अत्रुप्त आत्मा

जाणून (आणी) बुजून (झालेला) योगायोग (असेल! ;) )

बोका-ए-आझम's picture

17 Nov 2016 - 11:06 pm | बोका-ए-आझम

बुवेश कुठले शब्द कसे फिरवतील ते सांगता येत नाही!

टवाळ कार्टा's picture

17 Nov 2016 - 7:55 pm | टवाळ कार्टा

=))

प्रचेतस's picture

17 Nov 2016 - 8:26 pm | प्रचेतस

खी खी खी.

मूळ काव्य माहित नसल्याने हे काव्य फारसे मनास भिडले नाही. त्यामानाने हे विडंबन कितीतरी उजवे वाटले.

खटपट्या's picture

17 Nov 2016 - 11:12 pm | खटपट्या

तुमीच लीवलंव म्हनून बरं.

सतिश गावडे's picture

17 Nov 2016 - 11:23 pm | सतिश गावडे

काही झेपले नाही. वर्षातील काही अभिषेकांसाठी भटजींना पोत्यांनी पैसे मिळतात का?

खटपट्या's picture

18 Nov 2016 - 1:20 am | खटपट्या

समाजातील वाढती आस्तीकांची संख्या पहाता अभिषेक वरचेवर होत असावेत.

घेतले पण पचले नाहीची व्यथा।
आगोबा फार भिववतो का तुम्हाला?

एस's picture

18 Nov 2016 - 5:44 am | एस

खिक्क!

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

18 Nov 2016 - 6:54 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

ओझं हलकं करा. सरकारने "सुलभ" व्यवस्था केलेलीचं आहे जागोजागी.