कसं जमतं तुला

Primary tabs

सुचेता's picture
सुचेता in जे न देखे रवी...
29 Dec 2014 - 8:30 pm

कसं जमतं तुला, मनाला आवरणं?
किती सहज, हे तुझ असं विचारणं?
उत्तर द्यायला माझं पुरत भांबावणं
कितीएक क्षण नुसतचं गप्प राहण

गप्प राहण्याचा का हा अर्थ तू घेतला?
की सगळचं हे सहज शक्य होतय मला?
थोपवताना भावना घामाघूम जीव आपला
तुझ्यालेखी थट्टेचा, का विषय ठरला?

फुरंगटुन मी आणखीच व्हावं अबोल
समजवण्याच्या मिषानं तू यावं जवळ
लपवताना थरथर, मन उघडं पडावं
जे हवच होतं तुला, तुझं तु समजून घ्यावं

शांतरसकविता

प्रतिक्रिया

सखी's picture

29 Dec 2014 - 9:19 pm | सखी

छान लिहीली आहे.

त्रिवेणी's picture

29 Dec 2014 - 9:21 pm | त्रिवेणी

लि हीत र हा.

खटपट्या's picture

29 Dec 2014 - 9:51 pm | खटपट्या

खूप छान !!

Yash's picture

29 Dec 2014 - 10:29 pm | Yash

छान आहे. प्रेमभंग वगैरे असा काही तरी प्रकार दिसतोय.

पैसा's picture

29 Dec 2014 - 11:17 pm | पैसा

मिपावर पुन्हा नव्याने लिहिते झाल्याबद्दल स्वागत! छान कविता! अजून येऊ द्या!

टवाळ कार्टा's picture

29 Dec 2014 - 11:19 pm | टवाळ कार्टा

सुचेता तै...मिपावर तुमचे स्वागत
माझ्याकडून हा एक नजराणा :)

मुक्त विहारि's picture

29 Dec 2014 - 11:31 pm | मुक्त विहारि

कविता छान आहे.

स्पंदना's picture

30 Dec 2014 - 3:16 am | स्पंदना

सुरेख आहे कविता!
आवडली.

कंजूस's picture

30 Dec 2014 - 5:29 am | कंजूस

वाळवंटात हिरवळ ,दंग्यात शांतरस संभाळणं कसं जमतं ?

चुकलामाकला's picture

30 Dec 2014 - 9:33 am | चुकलामाकला

छान कविता!

मितान's picture

30 Dec 2014 - 10:32 am | मितान

समंजस कविता :)

सुचेता's picture

30 Dec 2014 - 1:01 pm | सुचेता

पैसा ताई ने म्हणल्या प्रमाणे पुन्हा लिह्न्याचा प्रयत्न कर्तेय.
यश, प्रेमभंग वगैरे असा काही तरी प्रकार दिसतोय, या साठी शेवटच्या ओळी वाचुन पहा.
पुनरेकवार सर्व प्रतिसादकर्ते व वाचन्मात्रांचे आभार
सुचेता

कविता१९७८'s picture

30 Dec 2014 - 1:38 pm | कविता१९७८

मस्त सुचेता, छान कविता

मदनबाण's picture

30 Dec 2014 - 1:40 pm | मदनबाण

आवडेश...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-
U.S. Bond Sentiment Is Worst Since Disastrous ’09
The U.S. Debt Continues To Climb

लिहित रहा गं.आता थांबु नको.छान जमलीये कविता.

प्यारे१'s picture

30 Dec 2014 - 4:42 pm | प्यारे१

आवडली.
हाल ही में शादी हुई एक नवविवाहीता के अंतर्मन की भावनाओंको बडी खुबसुरती के साथ पेश किया गया है असं काहीसं ;)

आतिवास's picture

30 Dec 2014 - 4:49 pm | आतिवास

आवडली.

Maharani's picture

30 Dec 2014 - 7:13 pm | Maharani

छानच... लिहीत रहा...

इशा१२३'s picture

31 Dec 2014 - 6:26 pm | इशा१२३

सुचेता छान कविता..