सह्याद्रीची हिरवळ (छायाचित्रे)

वेल्लाभट's picture
वेल्लाभट in कलादालन
9 Jul 2013 - 7:07 pm

लोहगड च्या जत्रेचं वर्णन Here
त्या वेळेस काढलेले फोटो या धाग्यात.

1
2
3
4
5
6

कलाछायाचित्रण

प्रतिक्रिया

पैसा's picture

9 Jul 2013 - 7:39 pm | पैसा

दगडी भिंतीवर वाढलेलं गवत बघून बाकीबाब आठवले नाहीत तरच नवल!

जिकडे तिकडे गवत बागडे
कुठे भिंतीच्या चढे कडेवर
ती म्हातारी थरथर कापॆ
सुखांसवे होऊनी अनावर

वेल्लाभट's picture

9 Jul 2013 - 10:43 pm | वेल्लाभट

आभार!

फोटो क्लास आले आहेत..

वेल्लाभट's picture

12 Jul 2013 - 8:15 pm | वेल्लाभट

थँक्स !!

फारएन्ड's picture

13 Jul 2013 - 11:57 am | फारएन्ड

जबरी आहेत फोटो! ते भाल्याच्या टोकासारखे काय आहे?

लोहगडाच्या हत्ती दरवाज्याचे `स्पाईक्स' :)

भावना कल्लोळ's picture

13 Jul 2013 - 4:10 pm | भावना कल्लोळ

डोळे सुखावले.

पियुशा's picture

12 Aug 2013 - 2:38 pm | पियुशा

मस्त !

हुकुमीएक्का's picture

6 Jun 2014 - 10:26 pm | हुकुमीएक्का

पहिले ३ फोटो अप्रतिम.

कवितानागेश's picture

6 Jun 2014 - 10:36 pm | कवितानागेश

तिसरा फोटो फार सुंदर आलाय.

सखी's picture

12 Jun 2014 - 6:59 pm | सखी

सगळे फोटो आवडले.

बघतो तो काय, इथे खरंच अगदी हिरवा दाटलाय. (अरेरे!) आपलं अरे वा! ;-)

दुसरा फोटो खूप छान आहे. ह्याला कृष्णधवल करून आणि थोडे वैधम्र्य वाढवून पहा काय परिणाम येतोय ते.

मदनबाण's picture

13 Jun 2014 - 9:45 am | मदनबाण

मस्त ! { पण हे फोटो आधी पाहिल्या सारखे का वाटतय मला ?}

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- तुझ्या पीरतिचा हा विंचू:- {चित्रपट :-फँड्री}