शशक'२०२२ - आईचा मार

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
9 May 2022 - 9:53 pm

दुपारी भावड्याबरोबर खेळताना झालेल्या भांडणानंतर आईचा मार खाऊन छोटी आन्जी दिवसभर रूसून बसलेली. संध्याकाळी बाबा घरी आले की धावत जाऊन त्यांना बिलगली.

"काय झालं बबड्या?"

"मला तर वाटतं हा भावड्या नसताच तर बरं झालं असतं बाबा." आन्जी बाबांच्या कुशीत हुंदका देत बोलली.

रात्री जेवतानाही बाबांनी आन्जीला बळंच आणून बसवली. आई अजूनही जाणूनबुजून तिच्याकडे लक्ष देत नव्हती.

जेवायला सुरूवात झाली तसा भावड्या रडवेला होत आईला म्हटला, "आई! भोपळ्याची भाजी नाय ग आवडत मला." "खातोयस का मुकाट्याने, का देऊ धपाटा?" आई रागावून बोलली.

"हम्म, कशी मारतेस ग माझ्या भावाला? बघतेच की." आन्जी नाकपुड्या फुगवीत आईला बोलली आणि आई-बाबांना फिस्सकन हसू फुटलं.

प्रतिक्रिया

सुखी's picture

9 May 2022 - 10:10 pm | सुखी

+१

ब़जरबट्टू's picture

9 May 2022 - 10:36 pm | ब़जरबट्टू

मस्त !

सुक्या's picture

9 May 2022 - 11:18 pm | सुक्या

+१

सिरुसेरि's picture

10 May 2022 - 11:18 am | सिरुसेरि

मस्त +१ . आईचा मार = ताईची माया .

श्वेता व्यास's picture

10 May 2022 - 12:48 pm | श्वेता व्यास

+१

मोहन's picture

10 May 2022 - 1:17 pm | मोहन

+१

प्रचेतस's picture

10 May 2022 - 1:54 pm | प्रचेतस

कथा अशी वाटलीच नाही.

अमरेंद्र बाहुबली's picture

10 May 2022 - 3:09 pm | अमरेंद्र बाहुबली

:( ही काय कथाय का? काहीही.

+१ छान भावंडांमधल प्रेम!

यश राज's picture

10 May 2022 - 3:54 pm | यश राज

+१

अमरेंद्र बाहुबली's picture

10 May 2022 - 4:22 pm | अमरेंद्र बाहुबली

फारच शामळू कथा आहे.

कपिलमुनी's picture

10 May 2022 - 8:43 pm | कपिलमुनी

ह्ये शामळू असेल तर तुम्ही लिहा एखादी तडक-भडक कथा !

अमरेंद्र बाहुबली's picture

11 May 2022 - 8:02 pm | अमरेंद्र बाहुबली

मी लिहीन हो. पण ह्या कथेत ट्विस्ट वगैरे काय होता? आणी फिस्सकन कस हसतात मुनिवर?? खुदकन हसणं माहीतीय. :)

चौथा कोनाडा's picture

12 May 2022 - 1:54 pm | चौथा कोनाडा

म्हणे ट्वीस्ट नाही !
असायलाच पाहिजे का ?
लोक ट्वीस्ट, धक्कातंत्र, सनसनाटीच्या आहारी गेलेत.
निरलस,निर्मळ, निरागसतेच्याबाबतीत संवेदनाहीन झालेआहेत!
बोथटपणा वाढत चाललाय !

चौथा कोनाडा's picture

12 May 2022 - 1:54 pm | चौथा कोनाडा

म्हणे ट्वीस्ट नाही !
असायलाच पाहिजे का ?
लोक ट्वीस्ट, धक्कातंत्र, सनसनाटीच्या आहारी गेलेत.
निरलस,निर्मळ, निरागसतेच्याबाबतीत संवेदनाहीन झालेआहेत!
बोथटपणा वाढत चाललाय !

अमरेंद्र बाहुबली's picture

12 May 2022 - 2:31 pm | अमरेंद्र बाहुबली

कथा मला फारच शामळू वाटली. म्हणजे महागुरू छाप. कथेचे नाव “बहीणीचे प्रेम आणी तिरूमला” असेकाहीतरी हवे होते. :)

चौथा कोनाडा's picture

12 May 2022 - 5:21 pm | चौथा कोनाडा

“बहीणीचे प्रेम आणी तिरूमला”
😃

सुरसंगम's picture

13 May 2022 - 9:38 am | सुरसंगम

तुमच्यासाठी हा लहान पण खूप छान video
नक्की बघा.
https://youtu.be/ay4G2Q7RV7k

कपिलमुनी's picture

10 May 2022 - 8:42 pm | कपिलमुनी

+१

तर्कवादी's picture

10 May 2022 - 8:57 pm | तर्कवादी

निरागस कथा आवडली.

सौन्दर्य's picture

10 May 2022 - 11:03 pm | सौन्दर्य

गोष्टीतील निरागसता, हळुवारपणा भावला म्हणून +१

गामा पैलवान's picture

11 May 2022 - 2:02 am | गामा पैलवान

+१

आंजी, येल्कंब्याक !
-गा.पै.

नगरी's picture

11 May 2022 - 4:53 am | नगरी

+1

निनाद's picture

11 May 2022 - 6:08 am | निनाद

+१

चांदणे संदीप's picture

11 May 2022 - 11:38 am | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

चौथा कोनाडा's picture

11 May 2022 - 8:41 pm | चौथा कोनाडा

+१

छान, निरागस.
धक्कातंत्र नसलेली शशक ही अशीही उत्तम असू शकते !

लोथार मथायस's picture

12 May 2022 - 3:56 am | लोथार मथायस

+१