रात्र - चारोळी

शब्दानुज's picture
शब्दानुज in जे न देखे रवी...
4 Jul 2020 - 10:30 pm

मदनाच्या भेटीला आज रती ही आली
चंद्राच्या कुशीत ती चांदणी विसावली

तुझ्या माझ्या प्रितीसाठी रात्र थबकली
दूर का उभी तू तिथे ये इथे जवळी

( flying Kiss )चारोळ्या

प्रतिक्रिया

रंगीला रतन's picture

28 Apr 2021 - 4:33 pm | रंगीला रतन

वरच्या दोनोळी आणि खालच्या दोनोळींचा सबंध नाही कळला!