[शशक' २०२०] - चानस

सिरुसेरि's picture
सिरुसेरि in स्पर्धा
17 Apr 2020 - 3:55 pm

चानस

मुंबईतल्या एका गजबजलेल्या स्टेशनवर दुरवरुन आलेली ट्रेन थांबली . डब्यामधुन ती उतरली . लांबच्या प्रवासामुळे तिचे कपडे चुरगाळले होते .
अंग शिणवटुन गेले होते . चेहराही काळवंडला होता .

बराच वेळ झाला तरी तिला न्यायला येणारा माणुस आला नाही . तिची शोधक नजर आता रडवेली झाली . जिन्यावरुन कल्लु हळुच तिच्याकडे बघत होता .
त्याच्या अनुभवी नजरेने हि शिकार हेरली .

आपल्या बक्षिसीचा मनात हिशोब करत तिच्यापाशी जाउन त्याने अदबीने विचारले " कहीं जाना है मैडमजी ?"

"मामु बोला था , बंबई आजा . तेरेको शारुकवाली फिलममे हिरोईनका चानस दुंगा ." ती पुटपुटली .

"मेरेको मामुनेच भेजा है . जल्दी चलो . "

ती निमुटपणे त्याच्यामागे स्टेशनबाहेर आली . अचानक त्याला पोलीसांनी बेड्या ठोकल्या .

"घेउन जारे याला " ती पुटपुटली

body {
background: url(https://i.postimg.cc/NM70Z4Dn/147450-abstract-purple-and-white-blur-ligh...);

background-size: 1900px;
}

प्रतिक्रिया

प्रमोद देर्देकर's picture

17 Apr 2020 - 4:09 pm | प्रमोद देर्देकर

+१

वामन देशमुख's picture

17 Apr 2020 - 4:28 pm | वामन देशमुख

+१

अगदीच अनपेक्षित नाही, पण कथा आवडली.

स्वलिखित's picture

17 Apr 2020 - 4:49 pm | स्वलिखित

+१

शेखर's picture

17 Apr 2020 - 5:21 pm | शेखर

+१

प्रचेतस's picture

17 Apr 2020 - 6:25 pm | प्रचेतस

+१

नावातकायआहे's picture

17 Apr 2020 - 7:15 pm | नावातकायआहे

+१

स्मिताके's picture

17 Apr 2020 - 7:25 pm | स्मिताके

+१

चौकटराजा's picture

17 Apr 2020 - 8:00 pm | चौकटराजा

+१

निश's picture

17 Apr 2020 - 8:25 pm | निश

मस्त एकदम ...

साहित्य संपादक's picture

17 Apr 2020 - 9:18 pm | साहित्य संपादक

मतदान पद्धत : सदस्यांनी प्रतिसादात +१ असे लिहिलेले एक मत धरले जाईल. +१०, +१११, +७८६, +१००^१०० हे सर्व १ मत धरले जाईल. 'आवडली', 'छान' या प्रतिक्रिया मतदानात मोजल्या जाणार नाहीत.

योगी९००'s picture

17 Apr 2020 - 8:31 pm | योगी९००

+१

सौंदाळा's picture

17 Apr 2020 - 8:39 pm | सौंदाळा

+१
शोकांतिका वाटली आधी पण कलाटणी मस्तच

सौ मृदुला धनंजय शिंदे's picture

17 Apr 2020 - 10:10 pm | सौ मृदुला धनंजय...

+1

सुचिता१'s picture

17 Apr 2020 - 10:19 pm | सुचिता१

+१

जव्हेरगंज's picture

17 Apr 2020 - 10:24 pm | जव्हेरगंज

आधिच अंदाज आला होता! चांगला प्रयत्न!
+१

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

18 Apr 2020 - 9:42 am | ज्ञानोबाचे पैजार

मस्त आवडली
पैजारबुवा,

सुबोध खरे's picture

18 Apr 2020 - 11:35 am | सुबोध खरे

+१

ज्योति अळवणी's picture

18 Apr 2020 - 12:58 pm | ज्योति अळवणी

अनपेक्षित नाही वाटली. पण आवडली

सतिश गावडे's picture

18 Apr 2020 - 1:16 pm | सतिश गावडे

+१

चांदणे संदीप's picture

18 Apr 2020 - 2:59 pm | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

बबन ताम्बे's picture

18 Apr 2020 - 3:12 pm | बबन ताम्बे

,+१

शलभ's picture

19 Apr 2020 - 1:38 am | शलभ

+1

लोथार मथायस's picture

19 Apr 2020 - 10:26 am | लोथार मथायस

+1

तुषार काळभोर's picture

19 Apr 2020 - 1:10 pm | तुषार काळभोर

+१

गणेशा's picture

19 Apr 2020 - 3:55 pm | गणेशा

+१

मोहन's picture

19 Apr 2020 - 7:05 pm | मोहन

+१

रिम झिम's picture

20 Apr 2020 - 4:36 pm | रिम झिम

+१

प्रशांत's picture

24 Apr 2020 - 7:07 pm | प्रशांत

+१

अर्जुन's picture

24 Apr 2020 - 7:59 pm | अर्जुन

+1

संजय क्षीरसागर's picture

24 Apr 2020 - 8:28 pm | संजय क्षीरसागर

जर पोलिसांनी सापळा लावला होता तर,

>बराच वेळ झाला तरी तिला न्यायला येणारा माणुस आला नाही. तिची शोधक नजर आता रडवेली झाली.

हे राँगे, रडवेली होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

आणि सापळा नसेल तर पोलिसाकडे मोबाईल नाही ? हे एकदम राँगे.

चांदणे संदीप's picture

27 Apr 2020 - 4:52 am | चांदणे संदीप

ॲक्टींग काका ॲक्टींग! तिने तशी ॲक्टींग केली म्हणूनच त्याची खात्री झाली.

बाकी ती दुसऱ्यांदा पुटपुटणार नाही. दुसऱ्या वेळेस बोलताना तिच्या आवाजात जोर असला पाहिजे. हे मा वै म.

सं - दी - प

diggi12's picture

26 Apr 2020 - 2:57 am | diggi12

+1

टर्मीनेटर's picture

27 Apr 2020 - 12:28 pm | टर्मीनेटर

+१
आवडली!

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

27 Apr 2020 - 7:20 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

+1

तुर्रमखान's picture

28 Apr 2020 - 7:04 pm | तुर्रमखान

+१

सुमो's picture

29 Apr 2020 - 7:46 am | सुमो

+1

शब्दसखी's picture

29 Apr 2020 - 1:29 pm | शब्दसखी

+१

निशाचर's picture

29 Apr 2020 - 11:51 pm | निशाचर

+१

रुपी's picture

30 Apr 2020 - 6:48 am | रुपी

+१

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

1 May 2020 - 1:17 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

सिरुसेरी
खूप अभिनंदन
लै भारी कलाटणी !

Rockstar's picture

1 May 2020 - 5:32 pm | Rockstar

+१

सिरुसेरि's picture

2 May 2020 - 1:58 pm | सिरुसेरि

सर्व वाचकांचे खुप आभार . धन्यवाद.

शब्दसखी's picture

3 May 2020 - 9:33 pm | शब्दसखी

अभिनंदन!!