शब्द चांदणी कोडे ६

Primary tabs

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
19 Feb 2021 - 12:20 pm

६

६

६

मांडणीआस्वाद

प्रतिक्रिया

साहना's picture

19 Feb 2021 - 1:31 pm | साहना

हे सोपे आहे.

नारळीपुनव
पुरळी
वरळी
वळी
नळी
नव
नार
नाळी
नान
नाव
रन
रव
रळी
पूना
पूर
पुळी
पुनव
पुरना

शशिकांत ओक's picture

20 Feb 2021 - 6:41 pm | शशिकांत ओक

२,३ शब्द उरलेत

मुक्त विहारि's picture

19 Feb 2021 - 4:24 pm | मुक्त विहारि

नळी

शशिकांत ओक's picture

26 Feb 2021 - 11:29 pm | शशिकांत ओक

साहना आणि मुक्त विहारी यांचे अभिनंदन...
६

सौंदाळा's picture

27 Feb 2021 - 10:03 am | सौंदाळा

रन, वपु हे शब्द पटले नाहीत

शशिकांत ओक's picture

27 Feb 2021 - 2:32 pm | शशिकांत ओक

रन, वपु हे शब्द पटले नाहीत

बोली व अन्य भाषेतील रूळलेले शब्द चालतील असे सुरवातीलाच म्हटले आहे.