आजकाल

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
29 Aug 2020 - 8:42 pm

कोलाहलात गर्दीच्या
एकांत मी कवळतो
अंधारून येता मीच
अंतर्बाह्य झळाळतो
रिक्ततेच्या डोहामध्ये
सदा सचैल डुंबतो
शून्य असूनही थेट
अनंताशी झोंबी घेतो
आठवता आठवता
पुन्हा त्याला विसरतो
दशदिशा कोंदून जो
दहा अंगुळे उरतो

मुक्त कवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

चांदणे संदीप's picture

30 Aug 2020 - 12:20 pm | चांदणे संदीप

अप्रतिम रचना.

सं - दी - प

रिक्ततेच्या डोहामध्ये
सदा सचैल डुंबतो
शून्य असूनही थेट
अनंताशी झोंबी घेतो
**सुंदर

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

31 Aug 2020 - 8:43 am | ज्ञानोबाचे पैजार

भूजल तेज समीरख रवि शशि काष्ठादिकीं असे भरला।
स्थिरचर व्यापुनि अवघा तो जगदात्मा दशांगुळे उरला - (मोरोपंत)

पैजारबुवा,

अनन्त्_यात्री's picture

1 Sep 2020 - 5:34 pm | अनन्त्_यात्री

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद

गणेशा's picture

1 Sep 2020 - 5:36 pm | गणेशा

शून्य असूनही थेट
अनंताशी झोंबी घेतो
आठवता आठवता
पुन्हा त्याला विसरतो

अप्रतिम.. लाजवाब..

अनन्त्_यात्री's picture

3 Sep 2020 - 9:40 am | अनन्त्_यात्री

धन्यवाद!