...पत्र...

Primary tabs

चुकलामाकला's picture
चुकलामाकला in जे न देखे रवी...
20 May 2019 - 8:41 am

...पत्र ...
काय मायना घ्यावा?
कल्लोळ कसा लपवावा?
सारेच जाणते पत्र.
...पत्र...
मजकूर रिकामा होता.
पत्ताही लिहिला नव्हता.
पोचले तरीही पत्र.
...पत्र...
जीर्ण शीर्ण झालेले,
कोपरेही दुमडून गेले,
तरीही जपले पत्र!
..पत्र...
खरेच लिहिले होते?
काहीच कसेना स्मरते?
प्रश्न पाडते पत्र!
...पत्र...

भावकविताकविता

प्रतिक्रिया

अन्या बुद्धे's picture

23 May 2019 - 6:04 pm | अन्या बुद्धे

छान!

चुकलामाकला's picture

25 May 2019 - 10:50 am | चुकलामाकला

धन्यवाद!

यशोधरा's picture

23 May 2019 - 6:10 pm | यशोधरा

कविता आवडली.

चुकलामाकला's picture

25 May 2019 - 10:50 am | चुकलामाकला

धन्यवाद यशोताई.

नाखु's picture

28 May 2019 - 11:04 am | नाखु

अर्थवाही