निखारा

Primary tabs

सागरलहरी's picture
सागरलहरी in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 9:49 am

सावली ही लांबली
चौकटीशी थांबली

दूर दिसते मेघमाला
वीज कोठे गुंतली

धग पून्हा निखा-याला
राख ज्याची राहिली ..

सागरलहरी

कविता

प्रतिक्रिया

अत्रुप्त आत्मा's picture

20 Apr 2017 - 11:21 am | अत्रुप्त आत्मा

छान