फुलपाखरु भाग २

मदनबाण's picture
मदनबाण in कलादालन
5 Nov 2011 - 10:50 am


कोशातुन नुकतेच बाहेर आलेले फुलपाखरु. :)

अळी आणि फुलपाखरु.

अळी आणि फुलपाखरे.

कॅमेरा निकॉन पी-१००

*टिप :--- सॉफ्टवेयर वापरुन कोणताही बदल केलेला नसुन फोटो फक्त रिसाईझ केले आहेत.

(पाखरु प्रेमी हौशी फोटुग्राफर) ;)

मदनबाण.....

छायाचित्रणस्थिरचित्र

प्रतिक्रिया

पहिला भाग सुंदर होताच, हा भाग तर अप्रतिमच आहे.

जाई.'s picture

5 Nov 2011 - 10:59 am | जाई.

सुंदर

प्रशांत's picture

5 Nov 2011 - 11:35 am | प्रशांत

अगदि अगदि..

सुधांशुनूलकर's picture

5 Nov 2011 - 11:07 am | सुधांशुनूलकर

फोटो फारच छान आलेत. लगे रहो....

सुहास झेले's picture

5 Nov 2011 - 11:07 am | सुहास झेले

बाणा, लई भारी फटू रे.

हा भाग देखील तितकाच आवडला... अजुन पाखरं येऊ देत ;) :)

दादा कोंडके's picture

5 Nov 2011 - 11:26 am | दादा कोंडके

फुलपाखरु झालो रे मी फुलपाखरु झालो!

५० फक्त's picture

5 Nov 2011 - 11:30 am | ५० फक्त

जबराच आहे एकदम

बाणा किती पाखरं टिपली रे..

- पिंगू

नरेंद्र गोळे's picture

5 Nov 2011 - 2:46 pm | नरेंद्र गोळे

सुरेख! सुंदर आहेत फुलपाखरे. आणि तशाच सुरेख निवडल्या आहेत चित्रचौकटी!

मीनल's picture

5 Nov 2011 - 6:41 pm | मीनल

ही डेलिकेट फुलपाखरे सॉलिड मस्त आहेत.

पैसा's picture

5 Nov 2011 - 6:44 pm | पैसा

हाही भाग फारच छान!

पूनम ब's picture

6 Nov 2011 - 9:53 am | पूनम ब

सर्वच फुलपाखरे खूप सुरेख आहेत :)

मितभाषी's picture

6 Nov 2011 - 1:03 pm | मितभाषी

+१ हेच बोल्तो.

मदनबाण's picture

8 Nov 2011 - 10:39 am | मदनबाण

सर्व मंडळींना धन्स ! :)
आता पुढील फोटोंचा भाग हा, इस्कॉन मंदीरावर टाकायचा इचार आहे, शिवाय रांगोळ्यांचे २ भागही टाकणे आहे.

फोटू आवडले पण त्यातलं राखाडी रंगाचं पंख पसरलेलं, ज्याच्यावर केशरी ठिपके आहेत असं जास्त आवडलं.

ब्लू मॉरमॉनचा फोटो फारच छान मिळाला आहे .

मदनबाण's picture

22 Nov 2014 - 6:41 pm | मदनबाण

दोघांनाही धन्यवाद... :)

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Hookah Bar Song :- { Khiladi 786 }

तळ्यात मळ्यात's picture

25 Apr 2015 - 12:29 am | तळ्यात मळ्यात

दोन्ही भागातले फोटो सुंदर एकदम!