हे चैतन्याच्या विराटा

फुंटी's picture
फुंटी in जे न देखे रवी...
2 Feb 2018 - 7:22 pm

शांत निवांत समुद्र
अस्ताला जाणारा नारायण
येऊ घातलेल्या भरतीची लाटांशी अस्पष्ट कुजबुज
आताशा भान हरपत नाही
आठवते अक्राळविक्राळ वादळ
सुरुची बाग पिळवटून काढणारं
उन्मळून टाकणारं
रौद्राच अफाट दर्शन
खरं काय म्हणावं
मन रिझवणारी संध्याकाळ की मन उध्वस्त करणारी कातरवेळ
सुख दुःखाच्या या खेळाचा आयोजक कोण
हे चैतन्याच्या विराटा,
मला सामावून घे!!

मुक्तक

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

2 Feb 2018 - 7:27 pm | प्रचेतस

छान

दमामि's picture

3 Feb 2018 - 8:05 am | दमामि

झकास!!!
सुरूच्या बनावरून तोंडवलीची आठवण झाली.

एस's picture

3 Feb 2018 - 12:26 pm | एस

वा!

पैसा's picture

3 Feb 2018 - 7:20 pm | पैसा

सुंदर कविता

पद्मावति's picture

4 Feb 2018 - 3:25 pm | पद्मावति

+१