दिवाळी अंक २०२३ - मुखपृष्ठ

गवि's picture
गवि in दिवाळी अंक
12 Nov 2023 - 12:00 am
मुखपृष्ठ

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

12 Nov 2023 - 7:57 am | ज्ञानोबाचे पैजार

सुंदर झाले आहे मुखपृष्ठ
पैजारबुवा,

भागो's picture

12 Nov 2023 - 8:09 am | भागो

नव्या युगाकडे वाटचाल.
All the best!

रंगीला रतन's picture

15 Nov 2023 - 11:18 am | रंगीला रतन

+१५११२३

सरिता बांदेकर's picture

12 Nov 2023 - 8:20 am | सरिता बांदेकर

व्वा मस्त मुखपृष्ठ

सुंदर ! मिपा एअरवेज चे विमान देखील आवडले ! ;)

मदनबाण.....

चौथा कोनाडा's picture

13 Nov 2023 - 3:08 pm | चौथा कोनाडा


मिपा एअरवेजचे विमान


लैच भारी .... +१

आता होऊं जाऊ द्या एखादा मिपा कट्टा मिपा एअरवेजचे विमानाने !

तुषार काळभोर's picture

12 Nov 2023 - 9:38 am | तुषार काळभोर

दिवाळी अंक आणि थीम दोन्ही अतिशय कल्पकतेने व्यक्त करणारे मुखपृष्ठ ....

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 Nov 2023 - 9:56 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मिपाचं आधुनिक जगाबरोबर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत चालण्याची भावना थेट भिडली. इमेज जनरेटरचा खुबीने उपयोग केल्याचे दिसते. अभिनंदन.

-दिलीप बिरुटे

क्या बात,चला फिरायला!

गोरगावलेकर's picture

12 Nov 2023 - 11:30 am | गोरगावलेकर

आवडले हे वेगळे सांगायलाच नको

मनिष's picture

12 Nov 2023 - 11:55 am | मनिष

सुरेखच आहे. अभिनंदन. :)

मुखपृष्ठ अप्रतिम..आणि संपूर्ण अंकात विविध पण सुयोग्य चित्रांमुळे खूपच छान वाटतंय.

कर्नलतपस्वी's picture

12 Nov 2023 - 12:22 pm | कर्नलतपस्वी

नव्या जुन्याचा संगम.कल्पकतेचा पराकाष्ठा.

खुप आवडले.

स्नेहा.K.'s picture

12 Nov 2023 - 10:09 pm | स्नेहा.K.

एक चित्र हजार शब्दांएवढं सांगतं, ते काही खोटं नाही!

प्रचेतस's picture

13 Nov 2023 - 6:03 am | प्रचेतस

एकदम भारी. Ai ला सूचना कशा प्रकारे दिल्या, कुठे कुठं तो गंडला तर कधी त्याने योग्य ते रिझल्ट्स दिले ह्यावरही विस्तारपूर्वक येऊ द्यात.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

13 Nov 2023 - 9:45 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मला तर एक चित्र नीट येत नाही. नवा धागा काढा त्यावर गवीशेठ. चित्र काढायला ऑर्डर कशा द्याव्यात त्या बद्दल.

-दिलीप बिरुटे

श्रीरंग_जोशी's picture

13 Nov 2023 - 8:54 am | श्रीरंग_जोशी

प्रवासाच्या अनुभवाचा आस्वाद घेण्याचे रुपक दर्शवणारे मुखपृष्ठ खूप भावले.

श्वेता व्यास's picture

13 Nov 2023 - 12:32 pm | श्वेता व्यास

मुखपृष्ठ खूप छान आहे.

कंजूस's picture

13 Nov 2023 - 12:46 pm | कंजूस

आवडलं.

चौथा कोनाडा's picture

13 Nov 2023 - 3:06 pm | चौथा कोनाडा

मुखपृष्ठ एक नंबर झकास ..... बोले तो लैच भारी दिलखेचक आहे !

चित्रातले तपशील पाहताना हरवून जायला होते !

तुषारशेठ उर्फ मिपाचा लाडका पैलवान यांची झकास ए आय कलाकारीला सलाम !

अंकातील लेखन-स्वभावाचं यथार्थ प्रतिबिंब दर्शवणारं मुखपृष्ठ 👍

राजेंद्र मेहेंदळे's picture

15 Nov 2023 - 7:45 pm | राजेंद्र मेहेंदळे

चित्र झकास. ते काढायला ए. आय. चा वापर कसा केला, काय अडचणी आल्या वगैरे समजेल का?

निनाद's picture

16 Nov 2023 - 4:15 am | निनाद

समर्पक आणि सुंदर आहे मुखपृष्ठ. ए. आय. चा वापर कसा केला, काय अडचणी आल्या वगैरे यावर एक स्वतंत्र लेख द्यावा ही विनंती आहेच!

नठ्यारा's picture

17 Nov 2023 - 7:44 pm | नठ्यारा

मुखपृष्ठ चांगलं झालंय. पण मलपृष्ठ म्हणून अधिक समर्पक वाटतं. तसंच मलपृष्ठ हे मुखपृष्ठ म्हणून हवं होतं. वैम.

वर चित्रात ताईंचा डावा हात बाहेर आलेला आहे का तो?

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

22 Nov 2023 - 10:05 am | बिपीन सुरेश सांगळे

गवि

नव्या प्रदेशात वाटचाल !

मुखपृष्ठ खूप आवडलं आहे . आश्वासक !