कुणासारखी तू, कुणासारखी...

Primary tabs

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
27 Feb 2023 - 11:38 am

कुणासारखी तू, कुणासारखी
कधी वागते ना मनासारखी.

तू जळासारखी
तू पळासारखी
रंगीत गंधीत फुलासारखी.

तू परीसारखी
तू सरीसारखी
धुंदीत नेणाऱ्या तरीसारखी.

गोड स्वप्नापरी
कि तू स्वप्नपरी
निघून जाणाऱ्या पळासारखी.

प्रेम कविताकविता

प्रतिक्रिया

कर्नलतपस्वी's picture

28 Feb 2023 - 2:33 pm | कर्नलतपस्वी

कुणासारखी तू, कुणासारखी
गारव्यात गारव्या सारखी
वणव्यात वडवानळा सारखी

आवडली.

कर्नलतपस्वी's picture

28 Feb 2023 - 2:41 pm | कर्नलतपस्वी

कुणासारखी तू, कुणासारखी
वणव्यात वडवानळा सारखी

Deepak Pawar's picture

28 Feb 2023 - 9:00 pm | Deepak Pawar

कर्नलतपस्वी सर मनःपूर्वक धन्यवाद.