काळजाच्या या तळाशी राहशी तू.

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
20 Feb 2023 - 9:06 pm

काळजाच्या या तळाशी राहशी तू
सारखी स्वप्नात माझ्या नांदशी तू.

मागणे ते,"विसरुनी जावे मला तू!"
काय सांगू? प्राण माझा मागशी तू.

प्रेम ना माझे तुझ्यावर सांगताना
का गं आता? या टिपाना ढाळशी तू?

एवढी आता कशी ही बदलली तू
वेचुनी काटे, फुलांशी भांडशी तू.

आठवू मी का तुला? म्हणतेस आणिक
चांदण्या मोजीत का या जागशी तू.

कविता माझीकविता

प्रतिक्रिया

कर्नलतपस्वी's picture

21 Feb 2023 - 7:48 am | कर्नलतपस्वी

कविता या वेळेस जरा हटके आहे. नेहमीच प्रेमरंगी रगंणारे,

साजणी आता इथे तू एकदा येऊन जा
सांजवाती सांजवेळी तू इथे लावून जा.

बहरली ही बाग सारी, बघ फुले फुलली किती
फुललेली ही फुले केसात तू माळून जा

शब्द तू,संगीत तू,

म्हणणारे तुम्हीं,आज विराणी का लिहीलीत?

असो, तुमची रचना ती आमची प्रेरणा. 🤣

तहे दिलसे माफी मांगता हूॅ और चार लाईन खरडता हूॅ l उम्मीद है माफ करोगेl

कविता निश्चितच आवडली.

चित्रगुप्त's picture

21 Feb 2023 - 10:29 pm | चित्रगुप्त

सांजवेळी आलेल्या 'साजणी' ला "जा जा" सांगणारा कवी हे सांगायला विसरला की काय ?
- साजणी 'सातच्या आत' तू घरी जा
- अन जाताना दार तेवढे लावून जा
सभ्य सुसंकृत शालीन नारी
पोचती सातच्या आत घरी

प्रेमाचे रंग अनेक. कधी हा कधी तो.
राग अनुराग रुसवा.
म्हणून अधिक आवडली.

Deepak Pawar's picture

21 Feb 2023 - 6:25 pm | Deepak Pawar

कर्नलतपस्वी सर, भागो सर मनःपूर्वक धन्यवाद.

चित्रगुप्त's picture

21 Feb 2023 - 10:14 pm | चित्रगुप्त

'शी तू' यमकाची कविता आवडली.

चौथा कोनाडा's picture

10 Mar 2023 - 12:28 pm | चौथा कोनाडा

मस्त !
सुरेख !

मागणे ते,"विसरुनी जावे मला तू!"
काय सांगू? प्राण माझा मागशी तू.

या ओळी खासच !

Deepak Pawar's picture

10 Mar 2023 - 5:42 pm | Deepak Pawar

चौथा कोनाडा सर मनःपूर्वक धन्यवाद.