अवती भवती तरंगे.

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
25 Oct 2022 - 1:12 pm

अवती भवती तरंगे तुझ्याच श्वासाचा दरवळ
अंतरी फुलते आहे तुझ्याच प्रीतीची हिरवळ.

रस्त्यावर पाऊल खुणा कि होई आभास तुझा
वाऱ्यावर गंध फुलांचा कि दरवळे श्वास तुझा
जिकडे तिकडे दाटली तुझ्याच पदराची सळसळ.

संध्याकाळ ही उधळीत रंग तुझ्या आठवांचे
रात्र दाटता का आठवे मज पळ चांदण्यांचे?
उठता बसता सारखा तुझाच भास मला हरपल.

छेडूनी दुखास माझ्या आता हे सूर लाविले तू
ते माझेच शब्द होते येथे जे गीत गायिले तू
कशास करशी मना तिचीच तू आता कळकळ.

कविता माझीप्रेम कविताकलाप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी's picture

25 Oct 2022 - 5:49 pm | श्रीगुरुजी

छान कविता!

Deepak Pawar's picture

25 Oct 2022 - 9:41 pm | Deepak Pawar

आपले मनःपूर्वक धन्यवाद.

Deepak Pawar's picture

25 Oct 2022 - 9:41 pm | Deepak Pawar

आपले मनःपूर्वक धन्यवाद.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

25 Oct 2022 - 6:05 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लिहिते राहा.

Deepak Pawar's picture

25 Oct 2022 - 11:17 pm | Deepak Pawar

आपले मनःपूर्वक धन्यवाद.

सागरसाथी's picture

1 Nov 2022 - 9:46 pm | सागरसाथी

छान कविता

Deepak Pawar's picture

2 Nov 2022 - 10:41 am | Deepak Pawar

आपले मनःपूर्वक धन्यवाद.