संध्यासमय

Primary tabs

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
7 Jul 2022 - 7:43 pm

https://scontent.fpnq13-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/292729395_5218498724903038_8676247228312121626_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_e15_p600x600_q65&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoiYiJ9&_nc_ohc=PaxgSWn11_MAX84mSin&_nc_oc=AQl2Snyj0GB4jenV1sXJgLQaRm981SJP_fZZ6e4-YT7ENt74vpOyzllYvd6_GJ6r1eiVPWgdf13-Zd20hoTsQUFn&tn=pGxHEKkUgRYWl-mL&_nc_ht=scontent.fpnq13-2.fna&oh=00_AT8UD3JQDUwvS8-tjzrZD71PfXlJ-XGGbXN5ttFm_PqzmA&oe=62CBD718
विरल्या मनातल्या भावना, झाली संध्याकाळ .
संध्यासमयी पावसात, भिजलेले देऊळ !
श्रद्धेच्या आकांताने ,दिवस मावळला नदिकडे !
देवालयाचे शांत .. प्रतिमापुष्प त्यात पडे !
हवा असतो मनाला ,असा श्रद्धेचा उबारा .
हळवा नाजूक असत्य .. तरीही , काही क्षणांचा निवारा !
मावळलेल्या पावसाळी ..,वाटा जाती नदीकडे.
मध्ये उभे देवालय , मनाच्या संधीकडे !
काव्य आहे . . काव्यच असणार , म्हणूनी जीवन आहे .
मनाच्या गाभाऱ्यामध्ये श्रद्धेचे देवालय आहे .
तिथे लागते जेव्हा , वात समाधानाची .
हीच लोकहो अंतरीच्या , भगवंताची प्रचिती .
असा हा भगवंत कुणासही अंकित नाही
आपल्याच मनाचा तो , एरवी कोणीही नाही .
संध्यासमयी देवालयाने, शिकविले तत्त्वज्ञान !
नियती म्हणजे दुसरे नाही , अपुल्या प्रयत्नाचे पान .
याच श्रद्धेला घेऊन हाती , थांबतो या सुमनावर
बोलायचे आहे बरेच काही ... पण मन म्हणते . . . आवर .. काही काळ आवर !!!
========================
अतृप्त

कविता माझीशांतरसकविता

प्रतिक्रिया

चौथा कोनाडा's picture

7 Jul 2022 - 10:37 pm | चौथा कोनाडा

खुप छान !

संध्यासमयी देवालयाने, शिकविले तत्त्वज्ञान !
नियती म्हणजे दुसरे नाही, अपुल्या प्रयत्नाचे पान .

आवडली रचना.

चौथा कोनाडा's picture

7 Jul 2022 - 10:39 pm | चौथा कोनाडा

देवालयाचा फोटो आणि त्यातले पावसाळी सावट . ..... एकदम भारी !

अत्रुप्त आत्मा's picture

8 Jul 2022 - 4:19 am | अत्रुप्त आत्मा

धन्यवाद

पाषाणभेद's picture

8 Jul 2022 - 10:34 am | पाषाणभेद

छान आहे.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

8 Jul 2022 - 10:50 am | ज्ञानोबाचे पैजार

छान कविता...

विठ्ठलवाडीचा फोटोही मस्त आला आहे.

पैजारबुवा,

मनाच्या गाभाऱ्यामध्ये श्रद्धेचे देवालय आहे .
तिथे लागते जेव्हा , वात समाधानाची .

_/\_

अत्रुप्त आत्मा's picture

10 Jul 2022 - 2:42 am | अत्रुप्त आत्मा

पा.भे , पैजार , भकी - धन्यवाद .

कंजूस's picture

10 Jul 2022 - 5:02 am | कंजूस

कविता पोहोचली.

अत्रुप्त आत्मा's picture

10 Jul 2022 - 10:12 am | अत्रुप्त आत्मा

मनःपूर्वक धन्यवाद

कर्नलतपस्वी's picture

10 Jul 2022 - 10:20 am | कर्नलतपस्वी
कर्नलतपस्वी's picture

10 Jul 2022 - 10:20 am | कर्नलतपस्वी
कर्नलतपस्वी's picture

10 Jul 2022 - 10:21 am | कर्नलतपस्वी
कर्नलतपस्वी's picture

10 Jul 2022 - 10:21 am | कर्नलतपस्वी
अत्रुप्त आत्मा's picture

14 Jul 2022 - 8:22 am | अत्रुप्त आत्मा

धन्यवाद .