(ऐसे(ही) ऐकिले आकाशी)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
13 Dec 2021 - 5:08 pm

पेरणा http://misalpav.com/node/49655

अनन्त्_यात्री सरांच्या कळकळीच्या विनंती चा मान ठेऊन दारू हा विषय सोडून विडंबन पाडत आहे

ऐसे(ही) ऐकिले आकाशी

(१) केव्हातरी एकदा म्हणे
दारू हा विषय सोडून
ग्रहकक्षांच्या कातीव रेषा
वितान अवकाशाचे व्यापून-
अचूकतेची लय सांभाळीत-
परस्परांशी अंतर राखून-
कुजबुजल्या,"हे अष्टग्रहांनो,
फिराल तुम्ही अथकपणाने
विश्वांताचा क्षण आला तरी
अमुच्या आभासी पण तरिही
अभेद्य ऐशा बेड्या घालून?"

(२) केव्हातरी एकदा म्हणे
दारू हा विषय सोडून
पिठूर केशरी चंद्रधगीने
स्फटिकतळ्यातील मासोळीला
म्हटले बिलगून जललहरीतून,
"झगमगणारे लोलक दाहक
त्वचेवरून देशील का काढून?
मावळतीवर जेव्हा तारे-
भल्या पहाटे फिक्कट होतील-
तेव्हा त्यांना तेज त्यातले
थोडे थोडे देईन वाटून"

स्वयंघोषित विडंबन(?) कार
पैजारबुवा,

( flying Kiss )अनर्थशास्त्रआरोग्यदायी पाककृतीकाणकोणकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडइंदुरीकृष्णमुर्ती

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर's picture

13 Dec 2021 - 5:58 pm | तुषार काळभोर

मस्त...
आवडली

पैलवानबुवा,

मुक्त विहारि's picture

13 Dec 2021 - 5:56 pm | मुक्त विहारि

जमलंय

प्रसाद गोडबोले's picture

13 Dec 2021 - 6:06 pm | प्रसाद गोडबोले

विडंबना मध्ये मुख्य कवितेतील बहुतांश भाग तसाच ठेवलेला दिसत आहे , मुख्य कविताच(?) विटंबीत आहे असे काहीसे सुचवायचे आहे की काय आं !

=))))

अनन्त्_यात्री's picture

13 Dec 2021 - 8:05 pm | अनन्त्_यात्री

इथे मिपावर नामचीन कवि "मा.आँ" जैसे असता
कशास अमुच्या "विटंबीत" कवितेला(?) वेठिस धरिता?