सुशांत

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
25 Jun 2020 - 7:26 pm

नव्हते जेव्हा पाहत कुणिही ...
रडलो होतो

झगमगताना पायतळीच्या अंधारी...
तगमगलो होतो

बेमालुमसा प्रतिमेमागे...
दडलो होतो

उजेड नाकारून अंधारा...
भिडलो होतो

श्रेयस प्रेयस तुंबळात..
सापडलो होतो

रुजताना उन्मळलो...
का मी किडलो होतो?

अव्यक्तकरुणमुक्तक

प्रतिक्रिया

बेमालुमसा प्रतिमेमागे...
दडलो होतो

उजेड नाकारून अंधारा...
भिडलो होतो

भारी

शा वि कु's picture

25 Jun 2020 - 8:28 pm | शा वि कु

शेवटच्या दोन ओळी अगदी प्रभावकारक.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

26 Jun 2020 - 9:53 am | ज्ञानोबाचे पैजार

शेवटच्या दोन ओळीं कडक
पैजारबुवा,

चांदणे संदीप's picture

26 Jun 2020 - 11:31 am | चांदणे संदीप

अनंत यात्री, जबरदस्त!

सं - दी - प

प्राची अश्विनी's picture

26 Jun 2020 - 10:29 am | प्राची अश्विनी

कविता अर्थातच आवडली.

अनन्त्_यात्री's picture

26 Jun 2020 - 4:22 pm | अनन्त्_यात्री

सुचण्याची वेळच आली नसती तर..