[शशक' २०२०] - छंद

Primary tabs

स्मिताके's picture
स्मिताके in स्पर्धा
16 Apr 2020 - 8:32 am

छंद"लायब्ररीचं खातं बंद करून आलो."
"अरे कर्मा! अहो, पोरीला वाचनाचा छंद म्हणून आठवड्याला एखादं पुस्तक नेऊन द्यायचात ना तिच्यासाठी? ऑफिसमधून येऊन घरकाम आवरल्यावर थोडा वेळ वाचायला मिळालं की खुश असायच्या बाईसाहेब. पण हल्ली वेळ मिळत नाही म्हणत होती. सासूबाई पूर्वी स्वयंपाकाची सगळी तयारी करून ठेवायच्या. पण आताशा स्वयंपाकघराकडे फिरकत नाहीत म्हणे. पोरीचा छंद बंद झाला म्हणायचा!"
"अग, ऐक तरी माझं. आज दुपारी गेलो होतो पुस्तक परत आणायला. सासरे म्हणतात कसे, आमच्या हिचा दिवस चांगला जातो हल्ली तुमच्या पुस्तकांमुळे. कंटाळून जायची बिचारी घरकाम करून. आता दुपारची जेवणं झाल्यावर जी पुस्तक घेऊन बसते, ती संध्याकाळी सिरियली पाहायलाच उठते. चांगला छंद लावलात तिला."


प्रतिक्रिया

शेखर's picture

16 Apr 2020 - 9:27 am | शेखर

+१

जव्हेरगंज's picture

16 Apr 2020 - 10:30 am | जव्हेरगंज

गुगली आहे खरी पण कळली नाही. कळल्यावर मतदान करतो.

प्रशांत's picture

16 Apr 2020 - 1:59 pm | प्रशांत

सासूबाई पूर्वी स्वयंपाकाची सगळी तयारी करून ठेवायच्या. पण आताशा स्वयंपाकघराकडे फिरकत नाहीत म्हणे. पोरीचा छंद बंद झाला म्हणायचा!"

आता दुपारची जेवणं झाल्यावर जी पुस्तक घेऊन बसते, ती संध्याकाळी सिरियली पाहायलाच उठते. चांगला छंद लावलात तिला."

करा विचार

जव्हेरगंज's picture

16 Apr 2020 - 3:05 pm | जव्हेरगंज

पोरीचा छंद बंद झाला म्हणायचा!"
आणि
सासरे म्हणतात कसे, आमच्या हिचा दिवस चांगला जातो हल्ली तुमच्या पुस्तकांमुळे.

कुछ कनेक्शन समझाही नहीं!

म्हणजे सासूबाई अगोदरच स्वयंपाकघराकडे फिरकत नाहीत म्हणे.
आणि आतातर दुपारची जेवणं झाल्यावर जी पुस्तक घेऊन बसते, ती संध्याकाळी सिरियली पाहायलाच उठते

लय गोंधळ आहे. =))

मराठी कथालेखक's picture

16 Apr 2020 - 9:06 pm | मराठी कथालेखक

अहो सोप आहे..
मुलीचे वडील मुलीकरीता म्हणून लायब्ररीतून पुस्तक घेऊन तिच्या घरी द्यायचे पण ते पुस्तक मुलीची सासूच वाचायची त्यामुळे सासू स्वयंपाक घरात येईनाशी झाली आणि सगळा ताण मुलीलाच पडू लागला त्यामुळे मुलीच्या बाबांनी ते लायब्ररीचं खातंच बंद केलं .

चांदणे संदीप's picture

16 Apr 2020 - 2:22 pm | चांदणे संदीप

+१
सासूबाईंची धमाल, व्याहीबुवांची कमाल!

सं - दी - प

गामा पैलवान's picture

16 Apr 2020 - 4:18 pm | गामा पैलवान

+१
संदीप चांदणे, तुम्हांस धन्यवाद! :-)
-गा.पै.

जव्हेरगंज's picture

16 Apr 2020 - 4:25 pm | जव्हेरगंज

"लायब्ररीचं खातं बंद करून आलो."

हे वाचल्यावर ट्यूब पेटली!! कळली बहुतेक मलाही शेवटी.

+१

सुचिता१'s picture

16 Apr 2020 - 2:31 pm | सुचिता१

+1

सुचिता१'s picture

16 Apr 2020 - 2:31 pm | सुचिता१

+१

लोथार मथायस's picture

16 Apr 2020 - 3:49 pm | लोथार मथायस

+1

पलाश's picture

16 Apr 2020 - 4:12 pm | पलाश

+१.

ज्योति अळवणी's picture

16 Apr 2020 - 5:09 pm | ज्योति अळवणी

मस्तच

ज्योति अळवणी's picture

16 Apr 2020 - 5:14 pm | ज्योति अळवणी

+१

चौथा कोनाडा's picture

16 Apr 2020 - 5:44 pm | चौथा कोनाडा

+१

एक नंबर !
डोकेबाज वडिल + १

असहकार's picture

16 Apr 2020 - 8:13 pm | असहकार

+1

टीपीके's picture

16 Apr 2020 - 9:09 pm | टीपीके

+१

प्रमोद देर्देकर's picture

16 Apr 2020 - 10:29 pm | प्रमोद देर्देकर

+1

माझिया मना's picture

16 Apr 2020 - 11:40 pm | माझिया मना
माझिया मना's picture

16 Apr 2020 - 11:41 pm | माझिया मना

बिचारी

रीडर's picture

17 Apr 2020 - 12:48 am | रीडर

+1

निओ's picture

17 Apr 2020 - 1:01 pm | निओ

+१

कोण's picture

17 Apr 2020 - 7:11 pm | कोण

+१

तुषार काळभोर's picture

19 Apr 2020 - 12:19 pm | तुषार काळभोर

.

urenamashi's picture

21 Apr 2020 - 11:27 pm | urenamashi

+1

श्वेता२४'s picture

22 Apr 2020 - 12:00 am | श्वेता२४

+१

विद्याधर३१'s picture

22 Apr 2020 - 12:39 pm | विद्याधर३१

+१ छान ट्विस्ट

वामन देशमुख's picture

22 Apr 2020 - 12:55 pm | वामन देशमुख

+१

बांवरे's picture

23 Apr 2020 - 6:09 am | बांवरे

+१
आवडली आहे !

OBAMA80's picture

23 Apr 2020 - 6:51 am | OBAMA80

+१

Nitin Palkar's picture

23 Apr 2020 - 2:51 pm | Nitin Palkar

+१

ब़जरबट्टू's picture

25 Apr 2020 - 7:09 pm | ब़जरबट्टू

आवडली ..

चित्रगुप्त's picture

25 Apr 2020 - 7:46 pm | चित्रगुप्त

+१
मजेदार कथा. लहानपणी 'भली खोड मोड मोडली' वगैरे नावाच्या गोष्टी वाचायला मिळायच्या, त्याची आठवण झाली.

टर्मीनेटर's picture

27 Apr 2020 - 11:15 am | टर्मीनेटर

+१
आवडली!

सुमो's picture

29 Apr 2020 - 10:16 am | सुमो

+1

शब्दसखी's picture

29 Apr 2020 - 1:24 pm | शब्दसखी

+१

निशाचर's picture

29 Apr 2020 - 11:56 pm | निशाचर

+१

शब्दसखी's picture

3 May 2020 - 9:34 pm | शब्दसखी

अभिनंदन!!

स्मिताके's picture

5 May 2020 - 9:19 pm | स्मिताके

धन्यवाद.