||गणेशस्थापना||

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in लेखमाला
2 Sep 2019 - 6:01 am

|| गणेशस्थापना ||Zentangle-Ganpati-Final-Aug2019


गणपती अथर्वशीर्ष


 

गणपतीची आरती


मंत्रपुष्पांजली
श्रेयनिर्देश: ऑडिओ क्लिप्स: अमित चक्रदेव ह्यांच्या वैयक्तिक संग्रहातून.

चित्र: नीना.

श्रीगणेश लेखमाला २०१९

प्रतिक्रिया

बाप्पा अतिशय सुरेख चितारला आहे!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

2 Sep 2019 - 9:19 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

बाप्पा सुरेख. गणपती अथर्वशीर्ष ऐकायला भारी.
आयडिया छान. प्रयोग आवडल्या गेला आहे.

-दिलीप बिरुटे

जव्हेरगंज's picture

2 Sep 2019 - 11:42 am | जव्हेरगंज

आरती ऐकून मन प्रसन्न झाले!! _/\_

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

2 Sep 2019 - 12:39 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

गणेशोत्सवाची उत्तम सुरुवात !

चित्र आणि ऑडिओ सुंदर. प्रसन्न वाटले अगदी.
नीना आणि अमित चक्रदेव यांचे खूप खूप आभार __/\__

सुश्राव्य अथर्वशीर्ष, आरती आणि मंत्रपुष्पांजली ऐकत चित्रातले बारकावे न्याहाळताना एक वेगळीच दृक्श्राव्य अनुभूती मिळाली.
खूप छान!

एमी's picture

3 Sep 2019 - 6:21 am | एमी

वा चित्र सुंदर आहे!

जालिम लोशन's picture

4 Sep 2019 - 7:19 pm | जालिम लोशन

छान

तुषार काळभोर's picture

7 Sep 2019 - 6:20 pm | तुषार काळभोर

सुरेल, सुश्राव्य, सुस्पष्ट आहेत तिन्ही क्लिप्स.

धन्यवाद नीना आणि अमित जी!

नाखु's picture

7 Sep 2019 - 6:38 pm | नाखु

आणि सुस्पष्ट आवाजात ध्वनिमुद्रित केली आहे धन्यवाद

चित्र रेखाटन राजस व लोभसवाणे आहे.

वाचकांची पत्रेवालाच नाखु

जुइ's picture

7 Sep 2019 - 7:12 pm | जुइ

सुंदर रेखाटन आणि आरती!