सूचना

वारंवार सूचना देऊनही काही सदस्य वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील प्रतिसाद देत आहेत. असे आढळल्यास विना सूचना कडक कारवाई करण्यात येईल.

[शशक' १९] - गॅस चेंबर

Primary tabs

वकील साहेब's picture
वकील साहेब in स्पर्धा
5 Feb 2019 - 11:00 am

"मला बाहेर काढा हो, मला बाहेर काढा." सहाव्या मजल्यावर अडकलेल्या लिफ्ट मध्ये फक्त तो एकटाच जीवाच्या आकांताने ओरडत होता.
"पहिल्यादाच लिफ्ट मध्ये चढलाय वाटत." अशा नजरेने त्याच्याकडे बघत उर्वरित सहा जण स्थितप्रज्ञाप्रमाणे उभे होते.
"जनरेटर पाच मिनिटात सुरु होईल," बाजूचा म्हातारा समजावत त्याला म्हणाला.
"हात जोडतो हो, पाया पडतो कुणी तरी बाहेर काढा मला." पुन्हा कितव्यांदा तरी त्याची आरोळी घुमली.
अन तशीच विरली. बाहेरून कुणाचाच प्रतिसाद नाही.
अखेरीस कसोशीने दाबून ठेवलेला त्याचा बांध फुटला.
"शेवटचा वडा उचलायलाच नको होता." तो मनोमन म्हणाला.
"लिफ्ट उघडा लवकर," नाक मुठीत धरून सहाही जण जीवाच्या आकांताने ओरडत होते.
अन तो एकटाच उभा होता स्थितप्रज्ञाप्रमाणे.

प्रतिक्रिया

किसन शिंदे's picture

5 Feb 2019 - 11:08 am | किसन शिंदे

=)) =)) =))

समीरसूर's picture

5 Feb 2019 - 11:12 am | समीरसूर

खुसखुशीत!

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

5 Feb 2019 - 11:14 am | ज्ञानोबाचे पैजार

अगागा...
लैच खतरनाक,
असली भयंकर शिक्षा वैर्‍यालाही न होवो
पैजारबुवा,

चिनार's picture

5 Feb 2019 - 3:15 pm | चिनार

+१
लै म्हणजे लै म्हणजे लैच भारी !!
लिफ्ट बंद असल्यास बारा-पंधरा माजले चढून लेखकाला सलाम करायला येईल..

चिगो's picture

5 Feb 2019 - 3:17 pm | चिगो

अरे, काय हे !! फुटलो ऽऽ..

+१..

अरेरे कहो ना प्यार है मधला जॉनी लिवर झाला का त्याचा!
+१

श्वेता२४'s picture

5 Feb 2019 - 3:24 pm | श्वेता२४

हा हा हा

मराठी कथालेखक's picture

5 Feb 2019 - 3:27 pm | मराठी कथालेखक

+१

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

5 Feb 2019 - 3:39 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

हाहाहा. अरे काय चाललय हे...!
खुसखुशीत.

-दिलीप बिरुटे

जव्हेरगंज's picture

6 Feb 2019 - 1:05 pm | जव्हेरगंज

मतदान पद्धत: सदस्यांनी प्रतिसादात +१ असं लिहिलेलं एक मत धरलं जाईल. +१०, +१११, +७८६, +१००^१०० हे सर्व १ मत धरलं जाईल.

जव्हेरगंज's picture

5 Feb 2019 - 3:42 pm | जव्हेरगंज

=))))))

फुटलो...!!!!!

+1

विनिता००२'s picture

5 Feb 2019 - 3:53 pm | विनिता००२

:हाहा:

+१

तुषार काळभोर's picture

5 Feb 2019 - 6:33 pm | तुषार काळभोर

+१

गवि's picture

5 Feb 2019 - 6:39 pm | गवि

ठ्ठो.....!!!

:-))

जव्हेरगंज's picture

6 Feb 2019 - 1:05 pm | जव्हेरगंज

मतदान पद्धत: सदस्यांनी प्रतिसादात +१ असं लिहिलेलं एक मत धरलं जाईल. +१०, +१११, +७८६, +१००^१०० हे सर्व १ मत धरलं जाईल.

गामा पैलवान's picture

5 Feb 2019 - 7:20 pm | गामा पैलवान

फदफदून हसलो!
-गा.पै.

प्रमोद देर्देकर's picture

5 Feb 2019 - 7:27 pm | प्रमोद देर्देकर

+१
हायला मस्त हदुन हसून बेजार.

भौ , पोटात दुखतंय राव हसून हसून .. हे काय लिवलंय .. भारी म्हणजे भारीच ..

समीरमणियार's picture

5 Feb 2019 - 8:51 pm | समीरमणियार

+1 एकदम मस्त

असहकार's picture

5 Feb 2019 - 9:27 pm | असहकार

+१

स्मिता.'s picture

6 Feb 2019 - 4:22 am | स्मिता.

+1

मोहन's picture

6 Feb 2019 - 10:05 am | मोहन

+१

प्रसाद_१९८२'s picture

6 Feb 2019 - 10:59 am | प्रसाद_१९८२

:))

राहुल मराठे's picture

6 Feb 2019 - 11:28 am | राहुल मराठे

+१

शाली's picture

6 Feb 2019 - 12:20 pm | शाली

अगा गा!!!

जव्हेरगंज's picture

6 Feb 2019 - 1:05 pm | जव्हेरगंज

मतदान पद्धत: सदस्यांनी प्रतिसादात +१ असं लिहिलेलं एक मत धरलं जाईल. +१०, +१११, +७८६, +१००^१०० हे सर्व १ मत धरलं जाईल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

6 Feb 2019 - 2:37 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

याचबरोबर, "+१ न लिहिता फक्त प्रतिसाद लिहिला तर गुण दिला असे समजले जाणार नाही" असे सुद्धा सांगणे जरूरीचे आहे असे वाटते. कारण, सकारात्मक प्रतिसाद दिलेल्यांपैकी काहींनी मान्य पद्धतीने मतदान केलेले दिसत नाही.

जव्हेरगंज's picture

6 Feb 2019 - 2:46 pm | जव्हेरगंज

हो बरोबर!!

वकील साहेब's picture

6 Feb 2019 - 12:21 pm | वकील साहेब

+1

Chandu's picture

6 Feb 2019 - 12:48 pm | Chandu

+1भन्नाट

टर्मीनेटर's picture

6 Feb 2019 - 1:45 pm | टर्मीनेटर

आवडली! :)

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

6 Feb 2019 - 2:39 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

+१

=)) =)) =))

अथांग आकाश's picture

6 Feb 2019 - 2:54 pm | अथांग आकाश

+1 खतरनाक :-)

.

चांदणे संदीप's picture

6 Feb 2019 - 3:23 pm | चांदणे संदीप

+१

Sandy

उपेक्षित's picture

6 Feb 2019 - 3:30 pm | उपेक्षित

मस्त

चिर्कुट's picture

6 Feb 2019 - 3:32 pm | चिर्कुट

+१ खतरा. =))

बबन ताम्बे's picture

6 Feb 2019 - 4:00 pm | बबन ताम्बे

भारी !! जीव बाकी कासावीस होतो असा प्रसन्ग आल्यावर हे खरे :-) पुर्वी कंपन्यांमधे छोट्या बंदिस्त कॉम्पुटर केबिन असायच्या.त्यात काही महाभाग बिन्धास्त सायलेंट बाँब सोडून द्यायचे.

कुमार१'s picture

6 Feb 2019 - 6:00 pm | कुमार१

+१

मित्रहो's picture

6 Feb 2019 - 6:01 pm | मित्रहो

खतरनाक

संजय पाटिल's picture

7 Feb 2019 - 9:58 am | संजय पाटिल

+१

यश राज's picture

7 Feb 2019 - 1:14 pm | यश राज

+1

मौनी's picture

7 Feb 2019 - 2:28 pm | मौनी

+१

प्रशांत's picture

7 Feb 2019 - 3:51 pm | प्रशांत

स्थितप्रज्ञ =))

शाली's picture

7 Feb 2019 - 7:54 pm | शाली

+१

सुधीर कांदळकर's picture

7 Feb 2019 - 8:10 pm | सुधीर कांदळकर

जमली कथा.

लौंगी मिरची's picture

7 Feb 2019 - 8:16 pm | लौंगी मिरची

=)) =))

अगदिच कसनुसं लिहिलय =))

टवाळ कार्टा's picture

7 Feb 2019 - 9:41 pm | टवाळ कार्टा

+1
ही शशक मी लिहिणार होतो =))

नाखु's picture

7 Feb 2019 - 11:12 pm | नाखु

धत्त तेरी,

सोसना भार घामाघुम झालं अंग

लिफट ला उदवाहक का म्हणतात ते समजलं!

शिवोऽहम्'s picture

7 Feb 2019 - 11:28 pm | शिवोऽहम्

+१

डाम्बिस बोका's picture

8 Feb 2019 - 2:22 am | डाम्बिस बोका

+१