[शशक' १९] - गळ

Primary tabs

mayu4u's picture
mayu4u in स्पर्धा
3 Feb 2019 - 6:31 pm

सकाळपासून तो गळ टाकून बसलेला. दुपार होत आली तरी एकही मासा मिळाला नव्हता. उन्हासोबत वाढणाऱ्या भुकेने तो चिडचिडलेला…

कंटाळून उठला, तर बाजूला काहीतरी चमकलं! बघितलं तर एका डब्यात सॅन्डविच होतं. "एखाद्या मासेमाऱ्याचं असेल..." पोटात आग पडलेली! इकडंतिकडं बघत त्यानं हळूच ते सॅन्डविच उचललं आणि घाईघाईत एक मोठा घास घेतला.

दुसऱ्याच क्षणी कुणीतरी त्याची जीभ खेचतंय असं त्याला वाटू लागलं... ती अदृश्य शक्ती त्याला तलावाकडे ओढू लागली... प्राणभयाने तो किंचाळला, पण घशातून आवाज फुटेना! सुटकेसाठी तो खूप धडपडला, पण अखेरीस त्या शक्तीनं त्याला तलावात ओढून घेतलंच! तलावाचं खळबळलेलं पाणी हळूहळू शांत झालं.

तलावातून आणखी एक सॅन्डविच काठावरच्या डब्यात हळूच येऊन पडलं.

प्रतिक्रिया

माझीही शॅम्पेन's picture

8 Feb 2019 - 12:41 pm | माझीही शॅम्पेन

+१

सूर्यपुत्र's picture

9 Feb 2019 - 12:23 pm | सूर्यपुत्र

+१.

-सूर्यपुत्र.

नूतन's picture

10 Feb 2019 - 10:55 am | नूतन

+1

L Lawliet's picture

10 Feb 2019 - 2:44 pm | L Lawliet

+१

जालिम लोशन's picture

10 Feb 2019 - 2:50 pm | जालिम लोशन

एक नंबर

श्वेता२४'s picture

10 Feb 2019 - 2:52 pm | श्वेता२४

कल्पकता आवडली

मौनी's picture

11 Feb 2019 - 5:24 pm | मौनी

+१

अभिजीत अवलिया's picture

11 Feb 2019 - 6:24 pm | अभिजीत अवलिया

+१

अश्फाक's picture

11 Feb 2019 - 6:34 pm | अश्फाक

+1

एकनाथ जाधव's picture

15 Feb 2019 - 3:19 pm | एकनाथ जाधव

छान

ईश्वरदास's picture

16 Feb 2019 - 12:13 pm | ईश्वरदास

+१

नँक्स's picture

16 Feb 2019 - 4:37 pm | नँक्स

+१

चोपदार's picture

17 Feb 2019 - 11:48 pm | चोपदार

खतरनाक ष्टोरि

रांचो's picture

19 Feb 2019 - 9:54 pm | रांचो

+१

रुपी's picture

21 Feb 2019 - 4:09 am | रुपी

+१

पियुशा's picture

21 Feb 2019 - 12:34 pm | पियुशा

+१

एकविरा's picture

21 Feb 2019 - 1:01 pm | एकविरा

उतम भयकथा

एमी's picture

21 Feb 2019 - 3:52 pm | एमी

लेखक आदूबाळ?

शब्दबम्बाळ's picture

21 Feb 2019 - 4:33 pm | शब्दबम्बाळ

+1

उपाशी बोका's picture

23 Feb 2019 - 7:35 am | उपाशी बोका

+१

निशाचर's picture

25 Feb 2019 - 5:32 am | निशाचर

+१

पिलीयन रायडर's picture

27 Feb 2019 - 1:19 am | पिलीयन रायडर

भारी!
+१

Nitin Palkar's picture

27 Feb 2019 - 10:24 pm | Nitin Palkar

छानच, पुलेशु!

गडमित्र's picture

28 Feb 2019 - 10:01 pm | गडमित्र

भारीच....!!
+१

गडमित्र's picture

28 Feb 2019 - 10:01 pm | गडमित्र
गडमित्र's picture

28 Feb 2019 - 10:01 pm | गडमित्र

भारीच....!!
+१

रांचो's picture

4 Mar 2019 - 2:57 am | रांचो

अभिनंदन!