[शशक' १९] - गळ

Primary tabs

mayu4u's picture
mayu4u in स्पर्धा
3 Feb 2019 - 6:31 pm

सकाळपासून तो गळ टाकून बसलेला. दुपार होत आली तरी एकही मासा मिळाला नव्हता. उन्हासोबत वाढणाऱ्या भुकेने तो चिडचिडलेला…

कंटाळून उठला, तर बाजूला काहीतरी चमकलं! बघितलं तर एका डब्यात सॅन्डविच होतं. "एखाद्या मासेमाऱ्याचं असेल..." पोटात आग पडलेली! इकडंतिकडं बघत त्यानं हळूच ते सॅन्डविच उचललं आणि घाईघाईत एक मोठा घास घेतला.

दुसऱ्याच क्षणी कुणीतरी त्याची जीभ खेचतंय असं त्याला वाटू लागलं... ती अदृश्य शक्ती त्याला तलावाकडे ओढू लागली... प्राणभयाने तो किंचाळला, पण घशातून आवाज फुटेना! सुटकेसाठी तो खूप धडपडला, पण अखेरीस त्या शक्तीनं त्याला तलावात ओढून घेतलंच! तलावाचं खळबळलेलं पाणी हळूहळू शांत झालं.

तलावातून आणखी एक सॅन्डविच काठावरच्या डब्यात हळूच येऊन पडलं.

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

3 Feb 2019 - 6:40 pm | प्रचेतस

+१

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Feb 2019 - 6:45 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

+१

-दिलीप बिरुटे

बबन ताम्बे's picture

3 Feb 2019 - 7:13 pm | बबन ताम्बे

मस्त !!

जव्हेरगंज's picture

3 Feb 2019 - 7:19 pm | जव्हेरगंज

इसकू बोलते है कल्पकता! मान गये।

+१

दादा कोंडके's picture

3 Feb 2019 - 7:42 pm | दादा कोंडके

+१

किसन शिंदे's picture

3 Feb 2019 - 7:58 pm | किसन शिंदे

+१

क्या बात है! आवडली :D

+१

नावातकायआहे's picture

3 Feb 2019 - 8:30 pm | नावातकायआहे

+१

आनन्दा's picture

3 Feb 2019 - 11:18 pm | आनन्दा

+1

Chandu's picture

3 Feb 2019 - 11:18 pm | Chandu

+1
नारायण धारप स्टाईल

शब्दानुज's picture

3 Feb 2019 - 11:18 pm | शब्दानुज

+1

अंतु बर्वा's picture

3 Feb 2019 - 11:53 pm | अंतु बर्वा

+1

ज्योति अळवणी's picture

4 Feb 2019 - 12:09 am | ज्योति अळवणी

खूपच आवडली

चांदणे संदीप's picture

4 Feb 2019 - 4:52 am | चांदणे संदीप

+१

Sandy

तुषार काळभोर's picture

4 Feb 2019 - 7:00 am | तुषार काळभोर

कडक!

सोंड्या's picture

4 Feb 2019 - 8:00 am | सोंड्या

+1

mayu4u's picture

4 Feb 2019 - 8:35 am | mayu4u

+1

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

4 Feb 2019 - 9:21 am | ज्ञानोबाचे पैजार

लै म्हणजे लैच भारी,
पैजारबुवा,

+१.
या कथेतली कल्पकता आवडली.

यशोधरा's picture

4 Feb 2019 - 10:29 am | यशोधरा

आतापर्यंत आलेल्या कथांमध्ये ही उजवी आहे.

नाखु's picture

4 Feb 2019 - 10:30 am | नाखु

"गळ"पटलेला वाचक नाखु

विनिता००२'s picture

4 Feb 2019 - 11:00 am | विनिता००२

छान :)

+१

राजाभाउ's picture

4 Feb 2019 - 11:10 am | राजाभाउ

+१

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

4 Feb 2019 - 11:41 am | डॉ सुहास म्हात्रे

+१

गौतमी's picture

4 Feb 2019 - 12:09 pm | गौतमी

+१

चिनार's picture

4 Feb 2019 - 12:23 pm | चिनार

+१

जबरदस्त !

लोथार मथायस's picture

4 Feb 2019 - 12:46 pm | लोथार मथायस

+1

मित्रहो's picture

4 Feb 2019 - 1:27 pm | मित्रहो

+1

खिलजि's picture

4 Feb 2019 - 1:28 pm | खिलजि

जब्बरा लिवलंय ... भौ.. घ्या स्वीकारा आमच्याकडनं बी येक नंबर

राहुल मराठे's picture

4 Feb 2019 - 2:13 pm | राहुल मराठे

+१

चिगो's picture

4 Feb 2019 - 2:28 pm | चिगो

आयला.. शतशब्द-भयकथा..
+१.

मराठी कथालेखक's picture

4 Feb 2019 - 5:07 pm | मराठी कथालेखक

+१
माशांनी माणसांवर सूड उगवायचं ठरवलं तर ते असंच काहीतरी करतील :)

Blackcat's picture

4 Feb 2019 - 5:27 pm | Blackcat (not verified)

1

नीलमोहर's picture

4 Feb 2019 - 7:39 pm | नीलमोहर

+१

NiluMP's picture

4 Feb 2019 - 7:58 pm | NiluMP

+१

प्रसाद_१९८२'s picture

4 Feb 2019 - 8:38 pm | प्रसाद_१९८२

+१

मोहन's picture

5 Feb 2019 - 7:59 am | मोहन

+१

शित्रेउमेश's picture

5 Feb 2019 - 9:07 am | शित्रेउमेश

+१
प्रचंड आवडली....

भिंगरी's picture

5 Feb 2019 - 4:00 pm | भिंगरी

+१

लौंगी मिरची's picture

5 Feb 2019 - 6:52 pm | लौंगी मिरची

जब्बरदस्त

+१

योगी९००'s picture

5 Feb 2019 - 10:42 pm | योगी९००

+१

सही रे सई's picture

6 Feb 2019 - 1:30 am | सही रे सई

वेगळी कल्पना

टर्मीनेटर's picture

6 Feb 2019 - 1:28 pm | टर्मीनेटर

आवडली!

अथांग आकाश's picture

6 Feb 2019 - 3:17 pm | अथांग आकाश

+1 जबरदस्त!

.

संजय पाटिल's picture

7 Feb 2019 - 10:20 am | संजय पाटिल

+१

अमेयसा's picture

7 Feb 2019 - 11:11 am | अमेयसा

+१

प्रशांत's picture

7 Feb 2019 - 2:00 pm | प्रशांत

भन्नाट

सुधीर कांदळकर's picture

7 Feb 2019 - 8:32 pm | सुधीर कांदळकर

जबरदस्त. रत्नाकर मतकरींची 'जेवणावळ' आठवली.

प्रचेतस's picture

8 Feb 2019 - 10:10 am | प्रचेतस

जेवणावळ जबरदस्त आहे अगदी.

शाली's picture

8 Feb 2019 - 10:42 am | शाली

+१