सावरी...

Primary tabs

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
11 Sep 2018 - 9:46 am

हळुवार सोडवावं
एकेका आठवणीचं पान..
कुठ्ठं फाटू न देता, न चुरगळता...
निगुतीनं घड्या घालून
होड्या कराव्या त्यांच्या..
आणि सोडून द्याव्या अलगद,
वाहत्या आयुष्यावर...
खरंच असं करून बघ.
खरंच..
मग पुन्हा एकदा अनुभवशील
सावरीचं हल्लक मोकळेपण...
अगदी मन भरून...

कविता

प्रतिक्रिया

श्वेता२४'s picture

11 Sep 2018 - 12:36 pm | श्वेता२४

निगुतीनं घड्या घालून
होड्या कराव्या त्यांच्या..
आणि सोडून द्याव्या अलगद,
वाहत्या आयुष्यावर...

अगदी तरल.....

स्नेहांकिता's picture

11 Sep 2018 - 12:41 pm | स्नेहांकिता

आयड्याची कल्पना भारीये !!

अथांग आकाश's picture

11 Sep 2018 - 3:26 pm | अथांग आकाश

कविता आवडली!

naav

प्रचेतस's picture

12 Sep 2018 - 8:59 am | प्रचेतस

क्या बात है...!!!

यशोधरा's picture

12 Sep 2018 - 9:09 am | यशोधरा

कविता आवडली.