ही हाक कुणाची आहे...!

Primary tabs

फिझा's picture
फिझा in जे न देखे रवी...
11 Sep 2018 - 9:15 am

ही हाक कुणाची आहे...!

उमटती शब्द कागदावर
की तरंग खोल पाण्यावर,
अर्थ लावला त्यांना जरी
तरी,
हा डोह कुणाचा आहे?

बरसत्या धारांना पाहून
बरंच काही येतं दाटून,
थेंबांना समुद्र मिळतो जरी
तरी,
हा घन कुणाचा आहे?

साधेसुधे हे आयुष्यही
सोपे नाही जगणेही,
स्पंदते हृदय माझेच जरी
तरी ,
हा श्वास कुणाचा आहे?

मागे राहिल्या पाऊलवाटा
आता प्रवास एकटीचा
नाही कोणी सोबती जरी
तरी,
ही हाक कुणाची आहे?

फिकीर नाही मला जगाची
विरक्त माझ्या भावना
देहाला मोक्ष मिळेल जरी
तरी ,
हा आत्मा कुणाचा आहे?

-------फिझा.

कविता

प्रतिक्रिया

खिलजि's picture

11 Sep 2018 - 12:24 pm | खिलजि

जेव्हा जेव्हा अर्थ लागतो

तेव्हा तेव्हा अनर्थ होतो

आठवणींनी ऊर भरून येतो

माझ्यातला " मी " कुणाचा आहे ?

मी साद देतो

प्रतिसाद भरभरून येतो

तरीहि शुष्क, अंतरी मनमंदिरी

हि हाक कुणाची आहे ?

भर तो मला उन्हात छेडून गेला

एक सर नखशिकांत भिजवून गेली

रोमरोमांच फुलले , जीव व्याकुळ झाला

ती आठवण कुणाची आहे ?

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

फिझा's picture

4 Feb 2019 - 5:23 pm | फिझा

खूप सुंदर !

"भर उन्हात तो मला छेडून गेला" असे वचा

श्वेता२४'s picture

11 Sep 2018 - 12:32 pm | श्वेता२४

आवडली

स्नेहांकिता's picture

11 Sep 2018 - 12:42 pm | स्नेहांकिता

देहाला मोक्ष ? हे काय आहे बॉ ?

चित्रगुप्त's picture

11 Sep 2018 - 6:28 pm | चित्रगुप्त

डोह, घन, श्वास, आत्मा, कुणाचा आहे ठाऊक नाही पण ती हाक मात्र खचितच 'त्या' स्त्रीची असणार...
सांभाळून रहा, घराबाहेर "ओ स्त्री कल आना" नक्की नक्की लिहून घ्या, आणि रात्रीचे अजिबात घराबाहेर पडू नका.

.
.

खिलजि's picture

11 Sep 2018 - 7:31 pm | खिलजि

=))

नाखु's picture

12 Sep 2018 - 10:11 pm | नाखु

जरा हाक मारली ३७७ बंदी आणली.

म्हणूनच उगाचच हाका मारू नये,मारल्यातरी मनातही ओ देऊ नये!

उच्छादी मारी हाका हाका नुडल्स नाखु

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

19 Sep 2018 - 1:54 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी

दिवसेंदिवस कविता प्रगल्भ होतेय.
खुप छान वाटलं.

लिहित्या रहा.