प्रदूषण क्षणिका (३) - वारे - पूर्वी आणि आता

विवेकपटाईत's picture
विवेकपटाईत in जे न देखे रवी...
7 Jan 2018 - 9:30 am

मलयगिरीचे वारे
वासंतिक वारे
चैतन्य नांदे
घर-अंगणी

शहरी वारे
स्मागी वारे
मृत्यू नांदे
घर-अंगणी.

शांतरसचारोळ्या

प्रतिक्रिया

प्राची अश्विनी's picture

7 Jan 2018 - 1:58 pm | प्राची अश्विनी

खरंय.