1

एक क: पदार्थ

Primary tabs

शंतनु _०३१'s picture
शंतनु _०३१ in जे न देखे रवी...
19 Sep 2016 - 11:44 pm

मी
मी एक क: पदार्थ
चंचल, स्वैर नि चिकित्सक,
सौंदर्याच्या व्यर्थ व्याख्या,
भावनांचे बेकार प्रवाह,
आघात करताहेत
कशावर ? कुणावर ?
झीज, झीज, अपक्षय, अपक्षय,
एक सुरुकुती, पांढरा केस, तिशी, चाळीशी
हे दिसतं, जाणवतं, पण भावना त्या का पिकात नाहीत ?????

prayogकविता

प्रतिक्रिया

निनाव's picture

20 Sep 2016 - 8:42 pm | निनाव

सांकेतिक कविता !
भावनांचे बेकार प्रवाह आणिक , भावना पिकात नाही - ह्या दोन गोष्टी पूरक वाटल्या नाहीत. - कदाचित कवी च्या मनात काहीतरी संदर्भ असल्यामुळे तसे लिहिले गेले असावे!
काव्य म्हणून -छान. विचार करायला लावणारी कविता.

ईश्वरसर्वसाक्षी's picture

20 Sep 2016 - 9:21 pm | ईश्वरसर्वसाक्षी

डॉ. ना दाखवून द्या तब्बेत. आव पडतेय बहुधा
;)