आशुची राउंड - भाग २ व शेवटचा .

सिरुसेरि's picture
सिरुसेरि in जनातलं, मनातलं
23 Aug 2015 - 4:21 pm

आशु मोठ्या खुशीत घरी येउन पोचला व त्याने गाडी पार्क केली .आजची राउंड त्याला चांगलीच फायदेशीर ठरली होती .
दुसरया दिवशी कॉलेजला गेल्यावर त्याने आपल्या सर्व मित्रांना कालची घटना मोठ्या रुबाबात वर्णन करुन सांगितली . मित्रांनीही मग त्याला गोड बोलून आणखी हरभरयाच्या झाडावर चढवले .
' काय राव , आधीच नविन गाडी , त्यात , तु तर आता सरांचा खास आदमी झाला कि बे'
'आता काय सबमिशन , टर्म वर्क सगळीकडे एकदम जोर आहे गडयाचा , काटाच किर्रर '
'अबे, जरा आपल्या गरीब दोस्तांना चहा पाणी तर दे , काढ कुट्टा '
अशा रितीने सर्वांनी आपली त्या दिवसाची चहा नाश्त्याची सोय करून घेतली .
पुढे दोन दिवसांनी आशुच्या वर्गाचे मंथली सबमिशन होते . यांमध्ये मागच्या महिन्यात झालेल्या ४ प्रॅक्टिकलसचे रिपोर्टस देशमुख सर तपासणार होते . आशु एकदम निवांत होता . त्याचे रिपोर्टसही तयार होते व तो आता सरांचा खास विद्यार्थी होता . त्यामुळे तो आरामात आपला नंबर येण्याची वाट पाहत होता . 'आपुन तो सरका खासमखास है . अपनेको क्या डर' हे त्याचे आपल्या मित्रांना ऐकवून झाले होते . त्याचा नंबर आल्यावर तो आपली रिपोर्टसची फाईल घेउन हसतमुख चेहरयाने देशमुख सरांच्या केबिनमध्ये शिरला .
दहा मिनीटांनी आशु चिमणीएवढे तोंड करुन बाहेर आला . त्याचा चेहरा चांगलाच उतरला होता . देशमुख सरांनी त्याच्या ४ ही रिपोर्टसमध्ये ढिगभर चुका काढल्या होत्या . व ४ ही रिपोर्टसना रिपीटचा शेरा देउन सात दिवसांत ते ४ ही रिपोर्टस नव्याने सबमिट करण्याची तंबीही दिली होती . हा सर्व प्रकार कळल्यावर त्याच्या मित्रांना आतुन आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या . पण वरकरणी हसु दाबत ते आशुला धीर देउ लागले .
'अरे अजुन सात दिवस आहेत ना , मग डरतो कशाला '
'२ नाईट मार यार , होउन जाईल सगळं .लढ बाप्पु' .
हे त्यांचे धीराचे बोल व सल्ले ऐकताना आशुच्या मनात मात्र एकच विचार राहुन राहुन येत होता .
' च्यामारी , आपल्याला रविवारची राउंड चांगलीच महागात पडली तर ' .

-- कथा व भाग २ समाप्त .

कथालेख

प्रतिक्रिया

अशोक पतिल's picture

23 Aug 2015 - 5:56 pm | अशोक पतिल

कॉलेज चे दिवस आठ्वले . छान लिहलेय .

सिरुसेरि's picture

23 Aug 2015 - 7:06 pm | सिरुसेरि

धन्यवाद !

द-बाहुबली's picture

23 Aug 2015 - 7:10 pm | द-बाहुबली

अरे इतक्या लवकर संपले पण ? :( अहो अजुन एक दोन भाग तरी लिहावयास हवे होते.

सिरुसेरि's picture

23 Aug 2015 - 7:30 pm | सिरुसेरि

बरोबर! थोडक्यात गोडी .

आशु जोग's picture

23 Aug 2015 - 8:29 pm | आशु जोग

बर बर

सिरुसेरि's picture

23 Aug 2015 - 9:11 pm | सिरुसेरि

सुचना - या कथेतील आशु व इतर पात्रे काल्पनीक असुन त्यांचा 'आशु जोग' यांच्याशी काहीही संबध नाही . असल्यास तो केवळ एक योगायोग समजावा .

उगा काहितरीच's picture

24 Aug 2015 - 1:03 am | उगा काहितरीच

पहिला भाग आवडला नव्हता पण दोन्ही भाग एकत्र वाचले त्यामुळे आवडली!

सिरुसेरि's picture

24 Aug 2015 - 11:49 am | सिरुसेरि

भाग १ ची लिंक - http://misalpav.com/node/32510