योगायोगाने झालेली कलाकृती

Primary tabs

sanjivanik१'s picture
sanjivanik१ in कलादालन
26 Oct 2013 - 9:16 pm

चहा गाळताना गाळणीवर मिळालेला हृदय सदृश्य आकार
a

कला

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि's picture

26 Oct 2013 - 9:20 pm | मुक्त विहारि

मस्तच.

आता उद्या पासुन चा गाळला की आधी गाळणी बघत जाईन....

चौकटराजा's picture

27 Oct 2013 - 9:11 am | चौकटराजा

खतरा ४४० व्होल्टस ची खूण आली तर चहात साखर जास्त पडली आहे व उद्या शुगर २२० फास्टिंगयेणार आहे असे समजायचे का ?

प्रचेतस's picture

26 Oct 2013 - 9:22 pm | प्रचेतस

अतिशय सुरेख.
आता पर्यंत कलादालनात असंख्य कलाकृती बघितल्यात. पण यासम हीच.
याची सर इतर कुठल्याही कलाकृतीला येणे शक्य नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 Oct 2013 - 4:17 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

वल्ली यासम हीच.

-दिलीप बिरुटे

सुहास झेले's picture

30 Oct 2013 - 1:22 am | सुहास झेले

अगदी अगदी .... !!!!

धन्या's picture

26 Oct 2013 - 9:25 pm | धन्या

इतकी सुंदर कलाकृती चहा गाळताना योगायोगाने गाळणीत तयार व्हावी हा एक उत्तम योगायोगच आहे.

देवाची करणी आणि गाळणीत बदामाची निशाणी.

प्रचेतस's picture

26 Oct 2013 - 9:27 pm | प्रचेतस

आणि त्या गाळणीचा रंगही लाल आहे हा अजून एक योगायोग.

अत्रुप्त आत्मा's picture

26 Oct 2013 - 9:49 pm | अत्रुप्त आत्मा

@आणि त्या गाळणीचा रंगही लाल आहे
हा अजून एक योगायोग.>>> =)) __/\__ =))

आत्मू'ज साक्षात्कार- गाळणिच्या धाग्याची चाळणि होणार! =))

धन्या's picture

26 Oct 2013 - 10:25 pm | धन्या

आत्मू'ज साक्षात्कार- गाळणिच्या धाग्याची चाळणि होणार!

इतकंच नव्हे तर एखादा प्रत्ययदर्शी कवी "चहाला जाऊन गाळणी का लपविता?" असं एखादं सुंदर काव्यही लिहिल.

आयला नेमकं हेच म्हण्णार होतो, प्रतिसाद टायपू असा विच्यार करेपर्यंत हा प्रतिसाद पाहिला =)) =)) =))

(चहाला जाऊन) गाळणी का लपविता?

नकळत उतू गेला
चहा पातेल्यावरुन सांडला

तू चहा गाळायची गाळणी झालिस
हा कावा मलाच कसा नाही कळला???

गाळणीमध्ये घट्ट गाळ ,खरडा खरडीनेच निघत आहे..
चमच्याने कमी हलवुन जमते,हीच तर खरी गंम्मत आहे.

चहाचा पूर्वार्ध वाटेल,साईत पहा जमलम..
पावडर उत्तरार्धात बसेल, वरती साय तरंगम...

यदाकदाचित माझ्या चहाला ,प्रथम तु म्हणशील गाळ की, साय किती रे ही...
पण मी तुला चहा पाजून,असा हसेन---''ह्ही ह्ही...!ह्ही ह्ही...!ह्ही ह्ही...!''

प्रचेतस's picture

26 Oct 2013 - 11:54 pm | प्रचेतस

aaa

नकळत चहा उतू गेला ग बयें
चहा पातेल्यावरूनी सांडितसे ग मायें

होवोनिया गाळणी तू भांडीयाची
कैसे मज उमगेल हा कावाची

खरडा खरडोनीची निघतसे गाळ गाळणीयातूनी
पळी वापरोनी सत्वरी निघतसे पहा कसे मौजेनी

पहिल्यासी जमतसे ही सायची परी
समापणी बसोनी पत्ती ही साय तरंगे वरी

ढोसूनिया हे पेय जरी गाळूनीया साय जरी ही
पाजूनिया तुज हे अमृततुल्य हसोनी मी ह्ही ह्ही...!ह्ही ह्ही...!ह्ही ह्ही...!''

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

निव्वळ _/\_

एक गाळणी द्या मज आणुनि
गाळीन मी जीत स्वप्राणाने
भेदुनि टाकिन भांडी सगळी
मोठ्या चहाच्या उष्णतेने

अकस्माच्चायपेयं तद् पात्रात् वै बहिरागतम् |
अभवत्कथमेतत्तु नावगच्छमहं खलु ||

अदृष्टपूर्वमेतच्च दृष्ट्वा हि मुदितोऽस्म्यहम् |
कथं शोधयसि चायं दर्शनीयं नु तत् खलु ||

शोधन्यौ वै कणा: सर्वे दृढत्वेन ह्यवस्थिता:
दर्व्या लघुप्रयत्नेन निष्कासिता तु सत्वरम् ||

दृश्यं तच्छोभनीयं हि अनंगस्मरणप्रदम् |
यथा दर्वी प्रयतते, स्मरकेलीव दृश्यते ||

चायपेये पयसारं तुभ्यं यद्यपि बाधते |
तथापि प्राशयित्वा त्वां "हिह्ही हिह्ही" हसाम्यहम् ||

प्रचेतस's picture

27 Oct 2013 - 12:30 am | प्रचेतस

=)) _/\_ =))

मारशील बे आता हसवून हसवून.

अमेय६३७७'s picture

27 Oct 2013 - 10:21 am | अमेय६३७७

___/\___

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 Oct 2013 - 4:18 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

एक गाळणी द्या मज आणुनि
गाळीन मी जीत स्वप्राणाने
भेदुनि टाकिन भांडी सगळी
मोठ्या चहाच्या उष्णतेने

=))

-दिलीप बिरुटे

सुहास झेले's picture

30 Oct 2013 - 1:25 am | सुहास झेले

आय आय गो.... लोळतोय =)) =)) =))

अद्द्या's picture

30 Oct 2013 - 3:34 pm | अद्द्या

"च्या"आईला . . .

वल्ली आणि ब्याट्या .

पोट फाडशिला हसवून हसवून =)) =)) =)) =))

मुक्त विहारि's picture

26 Oct 2013 - 10:14 pm | मुक्त विहारि

त्या फोटोचा त्यांनी कॉपी राईट पण घेवून ठेवलाय.

धन्या's picture

26 Oct 2013 - 10:23 pm | धन्या

कॉपीराईट नाही हो काका. वॉटरमार्क म्हणतात त्याला. एखादी अभिजात कलाकृती असेल तर ती कलाकृती आंतरजालावर शेअर झाल्यावर त्या कलाकाराचे नाव कळण्यासाठी वॉटरमार्क टाकला जातो.

मुक्त विहारि's picture

26 Oct 2013 - 10:27 pm | मुक्त विहारि

मग तो "गोलातला सी" म्हणजे कॉपी राईटच ना?

असो एकूण काय, तर हा असा एक्मेकाद्वितीय फोटोची कॉपी कुण्णी क्ण्णी करु नये म्हणून घेतलेली काळजी आहे ती असे वाटत आहे.

धन्या's picture

26 Oct 2013 - 10:29 pm | धन्या

गोलातल्या सी कडे माझं लक्षच गेलं नाही.

मुक्त विहारि's picture

26 Oct 2013 - 10:31 pm | मुक्त विहारि

फार अभ्यास करतोय मी ह्या फोटोचा....

आत्ता आत्ता कुठे एक एक पैलू उलगडायला लागले आहेत.

आत्ता आत्ता कुठे एक एक पैलू उलगडायला लागले आहेत.

मला तर आता गाळणीचा नायलॉनचा एक एक धागा उसवणार असेच दिसत आहे.

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 1:11 pm | sanjivanik१

धन्य यास,

हा हा हा

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 1:11 pm | sanjivanik१

मुक्त विहारि यांस ,

माझा फोटो चा तुम्हाला अभ्यास करावासा वाटतो हे वाचून चांगल वाटलं .

त्याचे तुम्हाला उलगडणारे पैलू मला पण वाचायला आवडतिल.

कायदेशीर रित्या कुठे अर्ज केला नाही साठी अजून , पण नाव देण्याची पद्धत म्हणून नाव दिले आहे. आणि आपल्या फोटो वर copyright घेण तस चुकीच नाही , नाही का?

प्रचेतस's picture

26 Oct 2013 - 10:31 pm | प्रचेतस

मूविंचं तेच म्हणणं आहे धन्याशेठ.
वाटरमार्क टाकून त्यांनी त्यांच्या गाळणीचा कापीराईट सुरक्षित करून घेतलाय.

मार्कस ऑरेलियस's picture

27 Oct 2013 - 12:05 am | मार्कस ऑरेलियस

ह्या वॉटर मार्क ने नक्की गाळणी कॉपीराईट झाली की हा फोटो की दुध सदृश चहा की बदामाचा आकार ?

प्रचेतस's picture

27 Oct 2013 - 12:06 am | प्रचेतस

सगळंच. :)

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 1:14 pm | sanjivanik१

गिरीजा यास,

मी पण आता पुरती गोंधळून गेले आहे. त्या फोटो पेक्षा पण त्या गोलातल्या c नेच सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे

१. गाळणीचा लाल रंग (हा कामगार वर्गा बाबत काही तरी सांगत आहे.)

२. खालील अ‍ॅल्युमिनियमचे भांडे (हा गरीबीबाबत काही तरी सांगत आहे.)

३. चहा थोडा दिसत आहे.कारण भांड्यात ओतलेला चहा गाळणीला चिकटलेला नाही.

४. चा पत्ती दिसत नाही.

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 1:22 pm | sanjivanik१

मुक्त विहारी यास,

चहा ओतलेलाच नाही , फक्त दूधच गळून घेतले आहे. बाकी माझ्या फोटोचे असे हि पैलू निघतील याची कल्पना नव्हति. काचेच्या , मातीच्या भांड्याचे आमच्याकडे वावडे आहे त्यांच्या नाजूक पणा मुळे त्यामुळे स्टील जिंदाबाद.

मुक्त विहारि's picture

27 Oct 2013 - 4:15 pm | मुक्त विहारि

खालील पाँटस नोटेड

१. चहा ओतलेला
२. दुधच गाळून घेतले आहे.
३. स्टीलचे भांडे वापरले आहे. असे तुम्ही म्हणता, पण भांडे स्टीलचे नसून अ‍ॅल्युमिनियमचे किंवा गेला बाजार हिंडालियमचे असावे, असे फोटो दाखवतो. (मातीचे नाही, हे फोटोत पण दिसते आहेच.)

llपुण्याचे पेशवेll's picture

30 Oct 2013 - 4:07 pm | llपुण्याचे पेशवेll

ते भांडे स्टीलचेच असण्याची शक्यता असून नीट घासलेले नसल्याने चमकत नसावे.

मार्कस ऑरेलियस's picture

26 Oct 2013 - 10:39 pm | मार्कस ऑरेलियस

पण दुध का गाळुन घेतलं हे कळलं नाही

तुम्ही फक्त चित्रंच पाहता असं दिसतंय.
त्यांनी स्पष्ट लिहिलंय की:

चहा गाळताना गाळणीवर मिळालेला हृदय सदृश्य आकार

आणि तुम्ही विचारताय दुध का गाळून घेतलं.

कारण मध्येच थोडेसे काहीतरी धुरकट-पांढरट काहीतरी दिसत आहे.

मार्कस ऑरेलियस's picture

26 Oct 2013 - 11:32 pm | मार्कस ऑरेलियस

एकतर चहा कमी पडलाय किंव्वा दुध् जास्त झालय

अहो चित्रच इतक्या अत्त्युच्च दर्जाचे आहे म्हट ल्यावर शब्दांकडे लक्ष तरी कसे जाईल?

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 1:23 pm | sanjivanik१

धन्या यास,

चुकी निदर्शनास आणून दिल्या बद्दल धन्यवाद,

कपिलमुनी's picture

28 Oct 2013 - 1:53 pm | कपिलमुनी

चूक

मुक्त विहारि's picture

26 Oct 2013 - 10:50 pm | मुक्त विहारि

मी ह्या द्रुष्टीने विचार नाही केला.

मी आपला चहाच गाळला असेल, असे समजत होतो.

दूध जर गाळून घेतले असेल तर....

मिल्क पावडर पासून दूध बनवले असेल का?

आणि मिल्क पावडर अस्लीच तर कुठली?

नेस्ले की एव्हरेडी की अमुल? का परदेशातील कुठली तरी?

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 1:16 pm | sanjivanik१

गिरीजा यास,
मला साय आवडत नाही चहात म्हणून दुध गळून घेते पहिले.

अमेय६३७७'s picture

26 Oct 2013 - 10:58 pm | अमेय६३७७

कायतर चहापूडीची भुकटी बघून भविष्य सांगतात त्याची आठवण झाली.
रच्याकने जुन्या रुमालाचा धुण्याआधी एक्स रे काढावा म्हणतोय, काय दिसते पाहू.

अत्रुप्त आत्मा's picture

26 Oct 2013 - 11:26 pm | अत्रुप्त आत्मा

भिंतीवर फिरताना भिंतीवर(च) मिळालेला आखरि आकार! :P

https://m.ak.fbcdn.net/sphotos-c.ak/hphotos-ak-prn2/980309_530430947043196_162238504_o.jpg

प्रचेतस's picture

26 Oct 2013 - 11:28 pm | प्रचेतस

भिंतीला गाळणीची काय सर........

कुठे ती गाळणीवरची निशाणी आणि कुठे तुमची भिंतीवरची पिपाणी.

रिकामा अतृप्त आत्मा भींतीवर मच्छर मारी.

मार्कस ऑरेलियस's picture

26 Oct 2013 - 11:34 pm | मार्कस ऑरेलियस

साला एक मच्छर आदमी को अतृप्त आत्मा बना देता है

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Oct 2013 - 12:15 am | अत्रुप्त आत्मा

साली एक प्रतिक्रिया, इन्सान को गिरी जा बना देती है। :P

अत्रुप्त आत्मा's picture

26 Oct 2013 - 11:42 pm | अत्रुप्त आत्मा

हल कट धन्या प्रतिक्रियेला शब्द चारी! :-\

अत्रुप्त आत्मा's picture

26 Oct 2013 - 11:36 pm | अत्रुप्त आत्मा

काय ती डोळे मिचकवणी
नमक नसलेली यमकं पिचकवणी! :P

तुम्ही भींत रंगवली नाही का?

बॅटमॅन's picture

26 Oct 2013 - 11:53 pm | बॅटमॅन

साडेचार कोटी वर्षांपूर्वीचा डास सापडला.

http://www.livescience.com/40402-fossil-mosquito-blood-meal.html

लौंगी मिरची's picture

26 Oct 2013 - 11:31 pm | लौंगी मिरची

गाळणी खाली चहाच आहे कशावरुन ??

मुक्त विहारि's picture

26 Oct 2013 - 11:34 pm | मुक्त विहारि

ही गाळणी वापरत नाही.

तुम्हीच नाहीच वापरु शकणार. कॉपीराईट आहे ती.

अत्रुप्त आत्मा's picture

26 Oct 2013 - 11:45 pm | अत्रुप्त आत्मा

चहाच्या वरची तरी गाळणी च आहे,कश्यावरुन? ;-)

गाळणी नाही तर काय चाळणी आहे?

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Oct 2013 - 12:02 am | अत्रुप्त आत्मा

अहो तुंम्हास कळत नाही काय? जे नसत,तेच अधिक स्पष्ट दिसल पाहीजे! :P

म्हणजे एखादयाला एखादी वेगळ्या विषयावरची कथा एकदम भंकस आणि भंगार कथाविषय असलेली कथा वाटावी तशी?

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Oct 2013 - 12:17 am | अत्रुप्त आत्मा

त्याचा मला काही अंदाज नाही ब्वा !

मन१'s picture

27 Oct 2013 - 12:24 am | मन१

काय दंगा सुरु आहे. :)

मुक्त विहारि's picture

27 Oct 2013 - 7:15 am | मुक्त विहारि

मी तर अज्जून फोटोचाच अभ्यास करत आहे..

चौकटराजा's picture

27 Oct 2013 - 9:19 am | चौकटराजा

मुवि, पोट दुखी झाली आहे. हसून तर झालीच , पण वरील सर्व "अभ्यासकांचे" अभ्यागतांचे व प्रतिभावंताचे शब्द सामर्थ्य पाहून मत्सरानेही पोटदुखी झाली आहे. ......काही तरी औषध पाठवा नं ....( त्यात मात्र अभ्यास करण्यात फार वेळ नका घालवू )

धन्या's picture

27 Oct 2013 - 9:42 am | धन्या

घंटीचंद आणि उदारमतवादी बाबुराव या दोन पदव्यांचा उल्लेख राहीला.

किसन शिंदे's picture

27 Oct 2013 - 9:24 am | किसन शिंदे

ओ मुवि, प्रबंध लिहून टाका एक या गाळणीवर, गाळणीतल्या ह्रदयसदृश आकारावर आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे कॉपीराइटवाल्या फोटोवर.!

मार्कस ऑरेलियस's picture

27 Oct 2013 - 9:34 am | मार्कस ऑरेलियस

आजसकाळी मी चहा करत असताना योगायोगाने चहा गाळणी मध्ये मोनालिसाचे चित्र उमटले ...पण धुवुन टाकल्यावर लक्षात आले की मी फोटो घ्यायला विसरलोय :( अशा रीतीने जग आज एका महान योगायोग कलाकृतीला मुकले आहे .

आदूबाळ's picture

27 Oct 2013 - 11:14 am | आदूबाळ

ए काय थट्टा लावलीये रे या धाग्याची?

लिओनार्दो दा विंचीने एका नवीन चित्रकाराला गलिच्छ भिंतीकडे पहाण्याचा सल्ला दिला होता

"If you look upon an old wall covered with dirt, or the odd appearance of some streaked stones, you may discover several things like landscapes, battles, clouds, uncommon attitudes, humorous faces, draperies, etc. Out of this confused mass of objects, the mind will be furnished with an abundance of designs and subjects perfectly new."

http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/deliberate-accident-art

नवीन लेखिका आपणहून गाळण्याकडे पहातीय आणि तुम्ही राव थट्टा लावलीय...

पैसा's picture

27 Oct 2013 - 11:41 am | पैसा

गाळीव रत्नांच्या गाळीव प्रतिक्रिया वाचून एक मिपाकर म्हणून शरम वाटली वगैरे वगैरे. नवीन लेखकांना असे रॅगिंग करता काय कंपूबाजांनो?

संजिवनी के हां तुमचा डु आयडी आहे काय?
आताच प्रशांतला सांगतो आयपी चेक करायला. ;)

पैसा's picture

27 Oct 2013 - 11:55 am | पैसा

प्रशांत माझ्या कंपूत आहे. संजीवनीके१ हा वल्लीचा डुप्लिकेट आयडी आहे असं नक्की सांगेल तो.

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Oct 2013 - 12:11 pm | अत्रुप्त आत्मा

दु...दु... आय.डि. ,असं म्हणायच आहे का तुंम्हाला? ;-)

प्यारे१'s picture

27 Oct 2013 - 12:37 pm | प्यारे१

ज्योतायचं कंपूचं स्वप्न साकारलं तर.... आता मी सुखानं डोळे मिटायला मोकळा! ;)

बाकी नवलेखकांच्या निमित्तानं संपादकांमधली ही लुटुपुटूची लढाई पाहून ड्वाळे पाणावले...
ड्वाळ्यावरुन आठवलं अरे तो स्पावड्या कुठंय ? :)

धाकाकर्त्याला कुठुन चहा गाळला आणि हृदय सदृश्य आकाराचा फोटो मिपावर शेअर केला असं झालं असेल! आता ह्यापुढे काहिहि गाळताना (चहा/कॉफि बरं!) तो फोटो म्हणुन काय घेणार नाहि :D

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Oct 2013 - 1:01 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

आता ह्यापुढे काहिहि गाळताना (चहा/कॉफि बरं!) तो फोटो म्हणुन काय घेणार नाहि

एवढंच नाही तर चहा गाळताना लेखकाला नेहमी त्यांत मुवि, वल्ली, धन्या, बॅटमन, अआ, गिरीजा इ चे व्हर्चुअल आकार दिसू लागतील... मोंगलांना पाण्यात धनाजीसंताजी दिसत असत तसे... काय्हा छ्ळ्वाद न्विन मेंब्राचा ! टीव्र णीषेढ !

(मनोगत: पुढचा धागा: "मिपाकरांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?" :) ;) )

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Oct 2013 - 1:08 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

(मनोगत: पुढचा "लोकमान्य" धागा: "मिपाकरांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?" ) असे वाचावे :)

पहिल्यांदा वाचताना चुकून हा धागा मनोगतावर येईल असं वाचलं आणि फुटलो =))

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 1:34 pm | sanjivanik१

दीपक यास,

फोटो नक्की घेईन, पण मिपावर टाकताना मनाची तयारी ठेवूनच टाकेन.

किसन शिंदे's picture

27 Oct 2013 - 1:42 pm | किसन शिंदे

sanjivanik१ यास,

तुम्ही प्रत्येक प्रतिक्रियेला उत्तर देवून स्वत:चा धागा 'शतकी' करायच चंग बांधला आहे का? ;)

(कृ.ह.घे) :)

sanjivanik१'s picture

27 Oct 2013 - 2:06 pm | sanjivanik१

किसन यास,

शतकी करायची हौस मला अजिबात नहि. लोकांनी प्रतिक्रियाच अशा दिल्या आहेत कि त्याला प्रतिक्रिया द्याविशीच वाटते . मी प्रत्येकाला नाही तर ठराविक प्रतिक्रियांनाच उतारे दिली आहेत आपण जर लक्ष पूर्वक बघितले तर.

मुख्य धागा बाजूला ठेवून माझ्या प्रतिक्रिया वर तुमच लक्ष केंद्रित झाल याच मात्र हसू येत.

धन्या's picture

27 Oct 2013 - 8:42 pm | धन्या

मुख्य धागा बाजूला ठेवून माझ्या प्रतिक्रिया वर तुमच लक्ष केंद्रित झाल याच मात्र हसू येत.

त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका तुम्ही. सभ्यपणाचा बुरखा पांघरुन अशा गोष्टी करायची त्यांना सवय आहे.

कधी कधी मिपावर पोस्ट केल्याचे वाईट वाटते काही काही प्रतिक्रिया वाचुन.

धन्या's picture

27 Oct 2013 - 8:44 pm | धन्या

कसचं कसं. जसा धागा तशा प्रतिक्रिया.

मार्कस ऑरेलियस's picture

28 Oct 2013 - 1:19 pm | मार्कस ऑरेलियस

कधी कधी मिपावर पोस्ट केल्याचे वाईट वाटते काही काही प्रतिक्रिया वाचुन.

मग तुम्ही हे मुक्तपीठवर टाकुन पहा ना जरा =))

बॅटमॅन's picture

28 Oct 2013 - 2:07 pm | बॅटमॅन

तंतोतंत =)) =)) =)) तिकडे तर बिनपाण्याने करतील.

शैलेन्द्र's picture

27 Oct 2013 - 1:50 pm | शैलेन्द्र

एका पेल्यात होते, गाळणे सुबक सुरेख ,
होती विरत थोडी , मलई तयात एक .

मलईस दुख: भारी , भोळी वीरे कपाशी ,
पिण्यास चहा जाता, तीच येते मिशाशी .
सारून दूर तिजला , म्हणती चिडून लोक
होती विरत थोडी , मलई तयात एक .

एके दिनी परंतु ,सायीस त्या कळाले,
भय दुख पार तिचे, गाळणीतुनी गळाले ,
भिंगातूनी पाहता , संजीवनी क्षणैक ,
तिजला कसे कळाले, शतकीच धागा एक.

टिवटिव's picture

27 Oct 2013 - 2:13 pm | टिवटिव

खिक्क....

मुक्त विहारि's picture

27 Oct 2013 - 3:04 pm | मुक्त विहारि

लय भारी....

लवकरच आम्ही एक धागा काढायचा विचार करत आहोत.

"मिपाची तर्री"

त्यात ह्या कवितचा नक्की समावेश करु.

बॅटमॅन's picture

27 Oct 2013 - 3:06 pm | बॅटमॅन

अतिशय उच्च!! मान गये.

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Oct 2013 - 3:14 pm | अत्रुप्त आत्मा

भिंगातूनी पाहता , संजीवनी क्षणैक ,
तिजला कसे कळाले, शतकीच धागा एक . >>> मान गए उस्ताद! :) मस्स्स्स्स्स्तं!!! :)

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Oct 2013 - 4:19 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

लैच भारी ! टाळ्या !!

मिपावर शिघ्रकवींची इतकी मांदियाळी आहे की गेलाबाजार एक शिघ्रकवीसंमेलन होऊ शकते :)