टंकलेखन सहाय्य.

Primary tabs

सरपंच's picture
सरपंच in पुस्तक पान
1 Apr 2008 - 4:49 pm

टंकलेखन करण्याची पद्धत

अं अ: ऋं
a aa/A i ee/I u oo/U e ai o au aM a: E O Ru RU/Roo Rlu RlU AUM

ka kha ga gha Ga
ca/cha chha ja jha Ya
Ta Tha Da Dha Na
ta tha da dha na
pa pha ba bha ma


ya ra
la
va
sha
Shaक्ष
ज्ञ
sa ha
La
kSha/x
jYa

gaq gaqq
gaJ
a~
C H
HH
ग॑ ग॒
ग़
ह्या संकेतस्थळावर 'गमभन' वापरून मराठी टंकलेखनाची सोय करण्यात आलेली आहे.

प्रतिक्रिया

सँडी's picture

20 Mar 2009 - 9:11 am | सँडी

धन्यवाद.
तसा अर्धा 'र्' नाही तर आडव्या रेषेसारखा 'र' कसा काढावा?

मराठी_माणूस's picture

20 Mar 2009 - 9:15 am | मराठी_माणूस

तो आडव्या रेषे सारखाच आहे ना ?

विंजिनेर's picture

20 Mar 2009 - 9:29 am | विंजिनेर

फायर फॉक्स आणि आय.इ. "र्‍" चे रेंडरिंग वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. आय. इ. अपेक्षित रेंडरिंग करतो.
मुळ "गमभन" मधेच हा फरक आहे. मिपा चा काही संबंध नाही.
अधिक माहिती साठी ओंकारला विचारावे

सँडी's picture

20 Mar 2009 - 10:28 am | सँडी

धन्यवाद!
मराठी_माणूस, विंजिनेर आपले आभार.

- एक फाफॉवेडा

Meghana's picture

20 Mar 2009 - 11:31 am | Meghana

मी काही माहिती हवी होती त्या बद्दल मीपा वर खरडवही मधे जाउन काही लिखाण केले आहे ते कुठेच दिसत नाही. कोणी काही मदत करू शकेल का?

प्रदीप's picture

4 Apr 2009 - 6:51 am | प्रदीप

मिपावर लिहीतांना उर्दुतील नुक्ता कसा टंकायचा?

३_१४ विक्षिप्त अदिती's picture

4 Apr 2009 - 1:18 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मोठा के वापरून:
उदा. ज़हर = jaKhar

अदिती
आमच्यात डेडलाईन गळ्याशी येईपर्यंत फक्त स्वतःच्या आवडीचीच कामं केली जातात.

तत्सत's picture

29 Apr 2009 - 7:58 pm | तत्सत

अनुस्वार कसा द्य्यायचा? मन्गेशकर कसे लिहावे?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

29 Apr 2009 - 8:04 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

'म' नंतर शिफ्ट दाबून m दाबले की 'म' वर अनुस्वार येईल.

मी-सौरभ's picture

5 Sep 2010 - 12:06 pm | मी-सौरभ

हा धागा पुढे येण्यासाठी आहे :)

dr sanjay honkalse's picture

14 Sep 2010 - 7:51 pm | dr sanjay honkalse

दुसरया फोन्ट मध्ये लिहिलेले (शिवाजी ) येथ्ये कसे प्रकाशित करयचे?क्रुपया मदत द्यावी.

सुनील's picture

14 Sep 2010 - 9:22 pm | सुनील

टंकलेखन तक्ता (किंवा त्याचा दुवा) कायमस्वरूपात मुख्पृष्ठावर राहील अशी सोय करता येईल काय? नवीन मंडळींची सोय होईल.

स्वाती दिनेश's picture

21 Apr 2011 - 1:18 pm | स्वाती दिनेश

'मिसळपावचे धोरण' च्या खाली मराठीत लिहिण्यासाठी मदत 'येथे 'आहे. 'येथे' टंकलेखनाचा दुवा आहे,
स्वाती

दीपा माने's picture

5 Nov 2010 - 8:29 pm | दीपा माने

अनंत उपकार.

मला ओफलाइन लीहुन इथे प्रकासित करयचे आहे. त्यला काय आयडीय्याचे कल्पना आहे का.

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

25 Feb 2011 - 1:47 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी

क्रुपया शब्द योग्य कसा लिहावा???

मराठे's picture

25 Feb 2011 - 7:23 pm | मराठे

कृपया = kRupayaa

दीपा माने's picture

27 Mar 2011 - 1:53 am | दीपा माने

मी आपल्या मिसळपावची मेंबर होऊन बरेच दिवस झालेत.
आतापर्यंत मी फक्त मिपावरील लिखाणाला प्रतिक्रियाच दिल्यात. त्याही केवळ आपल्यातीलच माहीतदारांमुळेच मी मराठीत कसे लिहायचे ते शिकले. त्यासर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानते.
आता मला माझे लिखाण (कविता, लेख, फोटो, पाकक्रिया ) मिपावर कसे पाठवायचे ह्या बद्दल कोणी कृपया मार्गदर्शन करु शकेल का? म्हणजे कुठल्या ठिकाणी/जागी हे टंकलेखन करायला हवे?

उजवीकडे लेखन करा ही लिंक आहे ती वापरावी.
http://misalpav.com/node/add

सुधीर मुतालीक's picture

20 Apr 2011 - 7:11 pm | सुधीर मुतालीक

आक्रुती मध्ये केलेले लिखाण जसे च्या तसे मिपावर पेस्ट करता येइल का? कसे ?

इनोबा म्हणे's picture

21 Apr 2011 - 1:58 am | इनोबा म्हणे

त्याकरता आपले लिखाण युनिकोडमधे असणे आवश्यक आहे. थोडा प्रयत्न केलात तर मिपावरील टंकलेखन सुविधा वापरुन आपण कोणत्याही ट्रुटाईप फॉन्टपेक्षा जलद गतीने टंकलेखन करु शकाल.

हंबीरराव डंबीर's picture

4 Nov 2011 - 11:35 pm | हंबीरराव डंबीर

आमचे या प्रांती नव्यानेच येणे झाले आहे...परंतु अत्यंत चांगल्या दर्जाचे मराठी वाचावयास मिळते आहे...!

मल लिहित तेत नहियए.काय करु? कस लिहु?

किचेन's picture

5 Nov 2011 - 1:19 pm | किचेन

बहर बद्दल धन्यवाद

पारा's picture

1 Feb 2012 - 6:13 pm | पारा

गुगल नावाच्या मान्यताप्राप्त संकेतस्थळाने मराठीत लिहिण्यासाठी एक फार छान सोय उपलब्ध करून दिली आहे. इथे पहा.

मी स्वतः मिसळपाव च्या टंकलेखनाची कधीही मदत घेतली नाही. काही कारणवशात गुगल च्या क्रोम प्रणालीवर मिसळपावचा मराठी लिहिणं दुर्लभ आहे. जरा कुठे लिहिता लिहिता चूक झाली आणि आपण खोडायचा प्रयत्न केला की मिसळपाव चा टंकलेखन सपशेल आपटत.

त्या पेक्ष्या गुगल ने Transliteration ची जी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे ती सुंदर काम करते. ही प्रतिक्रिया देखील मी त्याचा वापर करूनच लिहिलेली आहे. जरूर वापरून पहा, लोकांना कुतूहल असल्यास त्याबद्दल छोटासा माहितीपर लेख टाकायला माझी हरकत नाही. :)

पुण्याचे वटवाघूळ's picture

2 Feb 2012 - 10:38 am | पुण्याचे वटवाघूळ

अरे इतके चांगले टंकलेखन सहाय्य उपलब्ध आहे हे मला माहितच नव्हते. मी संगणकावर मराठी कसे लिहावे याचा प्रयत्न वर्षभर करत होतो. आता कुठे मला जरा बरे लिहिता येऊ लागले आहे. हे मला आधी माहिती असते तर माझा इतका वेळ त्यात गेला नसता.

संपादक मंडळींना धन्यवाद.

सस्नेह's picture

14 Feb 2012 - 11:50 am | सस्नेह

गमभन लोड केले..पण सुरु होत नाही..
काय करावे ?
शिवाजी फॉ॑ट चालेल का?

दिसतात ‘ही’ त्यावर काय उपाय आहे?

प्रास's picture

13 Apr 2012 - 7:16 pm | प्रास

गमभन वापरा.

कृपया बराहामधे काय करावे याची माहिती द्यावी.

संजय क्षीरसागर's picture

14 Apr 2012 - 10:57 am | संजय क्षीरसागर

"मिथक" की कथक? असा करू नका "पृथक" नाही तर होईल "बदक"! सिंगल ` च्या ऐवजी असं डबल " चिन्ह वापरलं की झालं!

कृपया कळवावे

संजय

अनिकेतदळवी's picture

18 Feb 2013 - 11:50 am | अनिकेतदळवी

फोन्ट कलर कसा बदललायचा? इथे ऑप्शन आहे पण काही होत नाहीये

वासु's picture

5 Dec 2013 - 3:29 pm | वासु

धन्यवाद

अर्धचंद्र कसा काढायचा…?

सूड's picture

29 Jul 2014 - 3:01 pm | सूड

y+ E= यॅ
k+ E= कॅ

शिद's picture

29 Jul 2014 - 3:01 pm | शिद

चॅट = c+h+E+T

वटवट's picture

29 Jul 2014 - 3:18 pm | वटवट

आभारी आहे… जमले..

ताल लय's picture

26 Sep 2014 - 10:31 pm | ताल लय

लिहिलिहितानालिहितान्मलिहििलिहितानालिहितान्मलिहहिलिहितानालिहितान्मलििहिलिहितानालिहितान्मल

हअहेसे

लिहिताना एखादा अक्शर चुकिचा आला आणि बेक दाबले तर व्र्र लिहिल्या प्रमणे येते

क्रुपया मदद करा ...

आणि खाली लाल लाइन पण येते ....

होय, गुगल क्रोममध्ये खुपच होतो हा प्रॉब्लेम.

चुकीचा शब्द बदलायचा असेल तर मी बॅकस्पेस दाबून एक स्पेस देतो आणि पुढचं लिहीतो.

उदा. मिसल -> मिस (backspace) -> (space) ळपाव -> मिसळपाव.

दुसर्‍या कोणाकडे आणखी काही पर्याय उपलब्ध आहेत का?

कवितानागेश's picture

27 Sep 2014 - 12:01 am | कवितानागेश

क्रोममध्ये हेच होतं. मी फायरफॉक्स वापरतेय.

रेवती's picture

27 Sep 2014 - 1:34 am | रेवती

मिपाकर अमित खोजेंनी सांगितल्याप्रमाणे आता त्यांच्या गुगलच्या मराठी टंकनाच्या लिंकेवर जाऊन मी टंकते आहे. बरे जमते. माझ्याकडेही अन्यथा असेच होते.

मराठीत लिहिण्यासाठी इंग्रजी अक्षरांच्या पाठीत दणके घालावे लागणे हे फारच केविलवाणे आहे.मी एका मोबाईलवर 'मराठी एडिटर' अॅप पाहिले फारच छान वाटले.खराच मराठी फलक होता.

एकदा प्रकाशित केलेला लेख परत संपादित कसा करायचा ?

खटपट्या's picture

30 Nov 2014 - 11:04 am | खटपट्या

संपादकांना व्यनी करा

एकदा प्रकाशित केलेला लेख परत संपादित कसा करता येतो?

सही रे सई's picture

10 Aug 2016 - 8:23 pm | सही रे सई

मिपावर टाईप करताना नेहमी एक समस्या जाणवते. एखाद अक्षर चुकलं की ते दुरुस्त करायला गेल म्हणजे बॅकस्पेस दिल आणि मग पुढे टाईप करायला गेलं कि आधिची अक्षरे गंडतात. मग तो पूर्ण शब्द खोडून दोन स्पेस देऊन पुन्हा लिहावे लागते. यावर काही उपाय आहे का?
अशी समस्या बाकीच्यांन्ना पण येते का?

आधीच प्रकाशित झालेलं, लिखाण एडिट कसे करावे परत?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

24 Aug 2020 - 1:43 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

त्यासाठी तुम्हाला साहित्य संपादक ह्या आयडीला व्यनि पाठवावा लागेल. ते लेखन संपादित करून देतील.

देवीका's picture

24 Aug 2020 - 1:35 pm | देवीका

नमस्कार,
आधीच प्रकाशित केलेलं लेखन, संपादित कसे करावे?
कृपया मदत करावी.