टंकलेखन सहाय्य.

Primary tabs

सरपंच's picture
सरपंच in पुस्तक पान
1 Apr 2008 - 4:49 pm

टंकलेखन करण्याची पद्धत

अं अ: ऋं
a aa/A i ee/I u oo/U e ai o au aM a: E O Ru RU/Roo Rlu RlU AUM

ka kha ga gha Ga
ca/cha chha ja jha Ya
Ta Tha Da Dha Na
ta tha da dha na
pa pha ba bha ma


ya ra
la
va
sha
Shaक्ष
ज्ञ
sa ha
La
kSha/x
jYa

gaq gaqq
gaJ
a~
C H
HH
ग॑ ग॒
ग़
ह्या संकेतस्थळावर 'गमभन' वापरून मराठी टंकलेखनाची सोय करण्यात आलेली आहे.

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

24 Aug 2020 - 1:38 pm | प्रचेतस

त्यासाठी तुम्हाला साहित्य संपादक ह्या आयडीला व्यनि पाठवावा लागेल. ते लेखन संपादित करून देतील.

चौथा कोनाडा's picture

6 Sep 2020 - 1:01 pm | चौथा कोनाडा

इनस्क्रिप्ट मराठी टंकनाबद्दल उपयुक्त लेख आणि चर्चा:

इनस्क्रिप्ट मराठी टंकन