शिवस्तुती

Primary tabs

अरूण गंगाधर कोर्डे's picture
अरूण गंगाधर कोर्डे in जे न देखे रवी...
6 Jul 2017 - 4:40 pm

आदिदेव महादेव नटभैरव नटरंग
करी तांडव आंदोलन होई भयकंपन

नटराज पंचवदन अतिरुद्र महांकाल
दशहस्त काळाग्नी रुद्र गळा सर्पाभरण

महातत्व महाप्रचंड जाळितसे मदन वदन
विरक्त महायोगी महागुरू जगत्कारण

भूतगण शिवगण पूजिती मायेसहित गजानन
भावभोळा शिवशंकर होई वरदायक

देई शुद्ध भक्ती मुक्ती आम्हां तारक
गंगाधरसुत म्हणे होई मज आश्वासक

रौद्ररसकविता

प्रतिक्रिया

'शिवस्तुती' म्हणायचे आहे का?

अरिंजय's picture

6 Jul 2017 - 6:43 pm | अरिंजय

टाईपताना गडबड झालेली दिसते. असो. स्तुती छान.