काय वाढले पानावरती !

अनाहिता's picture
अनाहिता in रूची विशेषांक
15 Oct 2015 - 5:31 pm

जेवणावळ कशी असावी याचे जबरदस्त वर्णन गदिमांनी आपल्या या कवितेत केले आहे. हे वर्णन वाचताना वाढलेले भरगच्च, घमघमीत पान जर तुमच्या डोळ्यासमोर नाही आले तरच नवल !

.

गदिमांची लेखनशैली किती चित्रात्मक होती याचे हे एक सुंदर, चविष्ट उदाहरण :)
आता यापुढच्या लेखांमध्ये अशाच भरल्या ताटाचा अनुभव घ्यायला सज्ज होऊया!

फोटो क्रेडिट - दिवेश कुडवळकर

प्रतिक्रिया

कविता१९७८'s picture

16 Oct 2015 - 4:01 pm | कविता१९७८

खुपच छान

स्रुजा's picture

16 Oct 2015 - 8:36 pm | स्रुजा

क्या बात !! अत्यंत कल्पक पुरवणी ही अंकासाठी. गदिमांबद्दल काय बोलावे? तेथे कर माझे जुळती ची भावना.

आपण किती समृद्ध वारसा घेऊन जन्माला आलो याची लख्ख जाणीव होते ही कविता वाचल्यावर.

सानिकास्वप्निल's picture

17 Oct 2015 - 3:48 am | सानिकास्वप्निल

वाचून तोंडाला पाणी सुटले, गदिमांचे काव्य म्हणजे __/\__

प्रीत-मोहर's picture

17 Oct 2015 - 1:17 pm | प्रीत-मोहर

__.\__

प्रश्नलंका's picture

17 Oct 2015 - 1:18 pm | प्रश्नलंका

उत्तम कविता.

नूतन सावंत's picture

17 Oct 2015 - 1:59 pm | नूतन सावंत

सुरेख कविता.या पंगतीचे वर्णन वाचूनच भूक लागते.३स

प्यारे१'s picture

18 Oct 2015 - 2:54 pm | प्यारे१

गदिमा ? नक्की?

मस्तच!

काय सुरेख वर्णन केलय.अंकाला शोभेशी कविता.

स्वाती दिनेश's picture

20 Oct 2015 - 12:03 am | स्वाती दिनेश

शब्दप्रभूंची रसाळ कविता आवडली..
स्वाती

स्नेहल महेश's picture

20 Oct 2015 - 3:40 pm | स्नेहल महेश

मस्तच!

पैसा's picture

21 Oct 2015 - 12:52 pm | पैसा

कल्पक आहे! मात्र मला हे एकदा फॉरवर्ड आले होते. गदिमांचेच आहे.

असे सात्विक जेवणाचे पान रोज मिळाले पाहिजे. आवडले.

अनन्न्या's picture

23 Oct 2015 - 6:19 pm | अनन्न्या

असे सजलेले पान पाहून्च पोट भरते. कविता खूप सुंदर आहे.

मितान's picture

24 Oct 2015 - 10:25 am | मितान

चित्रदर्शी आणि रसाळ. !!!

मितान's picture

24 Oct 2015 - 10:25 am | मितान

चित्रदर्शी आणि रसाळ. !!!

मधुरा देशपांडे's picture

25 Oct 2015 - 2:01 am | मधुरा देशपांडे

किती सुंदर आहे हे.

जयन्त बा शिम्पि's picture

7 Nov 2015 - 10:03 pm | जयन्त बा शिम्पि

खुपच सुंदर काव्य ! !

भिंगरी's picture

8 Nov 2015 - 5:09 pm | भिंगरी

एकदा तरी असे भरलेले ताट सगळ्यांना मिळो.
'रसभरीत' काव्य.