(बहुतेक रेशमी "होती" !)

Primary tabs

मार्कस ऑरेलियस's picture
मार्कस ऑरेलियस in जे न देखे रवी...
20 Apr 2021 - 10:34 am

आमची प्रेरणा : राघवांची सुंदर कविता : ..बहुतेक रेशमी होते!

आमची शंका : विडंबन हे हास्य किंव्वा बीभत्सरसात असावे असा काहीसा संकेत आहे, किमान मिपावर तरी तसे पाहण्यात आलेले आहे. "शृंगाररसातील" विडंबन केल्याबद्दल मराठी साहित्यपीठ अस्मादिकांना माफ करेल काय ;)

आकार घडीव होते..
आघातही नाजुक होते!

ओठांना ओठ हे भिडती..
[तेव्हा] "शब्देविण संवादु" होते!

नैतिकतेचे ठाऊक नाही...
[पण सीत्कार सोवळे होते!]

"अंधार कर ना जरासा"..
नवखेपण लाजत होते !

क्षणार्धात घडेल भलते!
ते क्षण सावरायचे होते .

--

सर्र्कन कशी निघाली..
बहुतेक रेशमी "होती" !

-
पोपशास्त्री मार्कस ऑरेलियस

शृंगारप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Apr 2021 - 11:36 am | ज्ञानोबाचे पैजार

नाहितर कवीवर्यांना ठाम पणे सांगता आले असते की ती रेशमी होती का अजून कोण होती.
कविमहाराजांचे विषयातले सखोल ज्ञान वाक्या वाक्यात जाणवते आहे.
कविहृदयीचा हूंकार मनात अनेक तरंग उमटवून गेला.
पैजारबुवा,

शिवाय,

सर्र्कन कशी निघाली..
बहुतेक रेशमी "होती" !

कवीच्या शब्दांत दृश्यात्मक वर्णनाची अफाट ताकद आहे.

अवांतरः सीत्कार सोवळे होते.. > कवीच्या शब्दांत ध्वनिक वर्णनाची (सुद्धा) अफाट ताकद आहे.

गॉडजिला's picture

20 Apr 2021 - 11:49 am | गॉडजिला

सर्र्कन कशी निघाली..
बहुतेक रेशमी "होती" !

इथे रस्त्यावर उभा आहे म्हणुन अन्यथा गडाबडा लोळणेच बाकी होते.

राघव's picture

20 Apr 2021 - 12:13 pm | राघव

भारीये मार्कसभौ! च्यामारी असा काही विचारही डोक्यात कसा आला नाही! ;-)

सीत्कार सोवळे होते!

खासच!

शा वि कु's picture

20 Apr 2021 - 12:24 pm | शा वि कु

भारी विडंबन!

टवाळ कार्टा's picture

20 Apr 2021 - 1:23 pm | टवाळ कार्टा

=))

प्रचेतस's picture

20 Apr 2021 - 1:29 pm | प्रचेतस

अरारारारा =))

खिलजि's picture

20 Apr 2021 - 3:31 pm | खिलजि

कुणास पूजावे

कुणास मानावे

दिशा अंधारली कि

दोन दिवे लावावे

तेल ओतून त्यात

वात मळावी

मग निवांतपणे

तिला बघावे

ती थांबेल तोवर

खुशाल राहावे

ती जाताक्षणी

आपणही निघावे

पण निरोप घेताना

दिवे मालवावे .. दिवे मालवावे

मदनबाण's picture

20 Apr 2021 - 6:55 pm | मदनबाण

सर्र्कन कशी निघाली..
बहुतेक रेशमी "होती" !

आरारा... रा. हीच रचना संस्कृत प्रभुंनी संस्कृत मध्येच कशी केली असती असा क्षणभर विचार मनात डोकावुन गेला. :)))
बाकी रेशमी हे वस्त्र विशेष दिले गेल्यामुळे उगाच From Dusk Till Dawn मधली Salma Hayek आठवली !
रसिक मंडळींसाठी त्या चित्रपटातील मादक रेशमी नृत्य इथे देउन जातो. [ केवळ रसिक मंडळींनीच पहावे ही नम्र विनंती ! ;) ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Suno Na Sangemarmar... :- Youngistaan [ Arijit Singh ]

मार्कस ऑरेलियस's picture

21 Apr 2021 - 12:46 am | मार्कस ऑरेलियस

नका आठवण करुन देऊ मदनबाण राव !
टॅरॅन्टिनोची ऐश आहे राव _/\_

गॉडजिला's picture

21 Apr 2021 - 12:58 am | गॉडजिला

खरे तर टॅरॅन्टिनोची (

डेथ

) आहे राव

सौंदाळा's picture

22 Apr 2021 - 12:28 pm | सौंदाळा

ज ह ब ह रा ट विडंबन