[कविता' २०२०] - एकटीच राधिका...

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
13 May 2020 - 10:19 am

एकटीच राधिका...एकटीच राधिका द्वारकेस चालली
श्यामध्यास, श्यामस्वप्न, श्यामरंग ल्यायली...

चांदणे तनावरी, चांदणे मनातही
चंद्रिकाच राधिका चांदण्यात नाहली...

श्याम हीच प्रेरणा, श्याम धारणा तिची
प्रेमिकाच राधिका कल्पनेत दंगली...

शब्द-श्याम, धून-श्याम, गीत-श्याम ऐकुनी
नर्तिकाच राधिका, नाच नाच नाचली...

ध्येय श्याम, वाट श्याम, श्वास श्याम, प्राणही
रान श्याम, ऊन श्याम आणि श्याम सावली...


प्रतिक्रिया

गणेशा's picture

13 May 2020 - 1:35 pm | गणेशा

कविता खुप आवडली..
भक्तीरस..

जाता जाता सहज
कवितेचे नाव, श्यामरंग हवे होते असे वाटले..

जर शब्द-श्याम, धून-श्याम, गीत-श्याम
ध्येय श्याम, वाट श्याम, श्वास श्याम, प्राणही श्याम
रान श्याम, ऊन श्याम आणि श्याम सावली

तर ती एकटी नाहीच...

कविता सुंदरच

राघव's picture

14 May 2020 - 9:15 am | राघव

आवडली रचना. पुलेशु.

मन्या ऽ's picture

14 May 2020 - 9:23 am | मन्या ऽ

+१

प्राची अश्विनी's picture

14 May 2020 - 1:45 pm | प्राची अश्विनी

वाह!+१

तुषार काळभोर's picture

14 May 2020 - 7:21 pm | तुषार काळभोर

+१

सौ मृदुला धनंजय शिंदे's picture

14 May 2020 - 8:34 pm | सौ मृदुला धनंजय...

+1

स्मिताके's picture

14 May 2020 - 9:55 pm | स्मिताके

+१ चाल लावून गाणे होईल अशी सुरेख कविता!

श्रीगणेशा's picture

17 May 2020 - 3:00 am | श्रीगणेशा

+१

चांदणे संदीप's picture

17 May 2020 - 1:38 pm | चांदणे संदीप

राधा आणि कृष्ण आले की ती रचना सुंदर होणार यात शंका नसते.

कवितेला + १

सं - दी - प

आगाऊ म्हादया......'s picture

23 May 2020 - 8:15 am | आगाऊ म्हादया......

+1

पट्कन संपली, मस्त एक नाद तयार झाला होता वाचताना

कुमार जावडेकर's picture

23 May 2020 - 8:19 pm | कुमार जावडेकर

+१

मनस्विता's picture

23 May 2020 - 8:49 pm | मनस्विता

+१
श्यामवेडी राधा खूप आवडली.

पाषाणभेद's picture

24 May 2020 - 10:45 am | पाषाणभेद

श्याममय राधा होणे हेच तिचे स्वप्न होते. राधा अन श्याम विलग करणे अशक्य.

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

25 May 2020 - 1:17 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

श्याममय झालेली सुंदर भक्ती रचना