[कविता' २०२०] - जळू

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
20 May 2020 - 4:31 pm

जळूमाणसाच्या आयुष्यात
दोन 'जळू' सापडतात

एक... मनाला चिकटलेली
हि धोकादायक
सतत डसणारी, पीडा देणारी
मानसिक स्वास्थ्य खाणारी
हिला वेळीच चटका देणे उत्तम!

दुसरे ... काही क्षूद्र जीव
जे कारण असो किंवा नसो
तुमच्यावर सतत जळतील

दुर्लक्ष करा
जळतील जळतील
संपून जातील मेणबत्तीसारखे
तुम्ही चालत राहा!


प्रतिक्रिया

कौस्तुभ भोसले's picture

20 May 2020 - 5:55 pm | कौस्तुभ भोसले

लिहीलय छान
पण कविता वाटत नाही

कादंबरी...'s picture

21 May 2020 - 12:24 am | कादंबरी...

निश्चितच कविता नाही.

चांदणे संदीप's picture

21 May 2020 - 7:22 am | चांदणे संदीप

+१

आतल्या आणि बाहेरच्या, दोन्ही जळूंचे उत्तम निरीक्षण.
आतल्याला आपण जाळायचा आणि बाहेरच्याला जळण्यासाठी सोडून द्यायचा.

सं - दी - प

मन्या ऽ's picture

23 May 2020 - 12:48 am | मन्या ऽ

काही समजलंच नाही.
हे जळु विचार या अर्थी लिहील असेल तर छानेय!

तुषार काळभोर's picture

23 May 2020 - 11:56 am | तुषार काळभोर

कविता आवडली.
दोन्ही जळू त्रासदायकच!

कुमार१'s picture

23 May 2020 - 7:31 pm | कुमार१

+१

g.priya's picture

23 May 2020 - 8:04 pm | g.priya

छान विचार वाटला.
कविता अजून चांगल्या पद्धतीने मांडता आली असती

पाषाणभेद's picture

24 May 2020 - 9:10 am | पाषाणभेद

वपू आठवले.
बाकी काही गोष्टींचा वेळीच तुकडा पाडणे आवश्यक असते. विशेषत: आपल्या कडील जीवनमानात.

श्रीगणेशा's picture

24 May 2020 - 8:58 pm | श्रीगणेशा

विचार छान, परंतू थोडंसं गद्यात लिहिण्यासारखं वाटलं.