सद्दीत सुमारांच्या ह्या

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
18 Jun 2024 - 8:59 pm

जटिलाच्या दारावरती
दुर्बोध देतसे थाप
भेटीत उमजले दोघा,
"उभयतांस एकच शाप

सद्दीत सुमारांच्या ह्या
उ:शाप नसे शापाला
अस्वस्थ उद्याची हाक
ऐकू ना येई कुणाला"

दुर्बोध जटिलसे हसले
दुर्बोधून जटिलही गेले
अन् विषण्ण होऊनी दोघे
आश्रयी कवीच्या गेले :)

अनर्थशास्त्रमुक्त कवितामौजमजा

प्रतिक्रिया

फारच आवडली. नेहमीप्रमाणेच दर्जेदार...

तिमा's picture

21 Jun 2024 - 7:25 am | तिमा

अपूर्णतेच्या अंधारात
पूर्णत्वाचे विवर
अर्थकाहुर शब्दभांडारात
विषण्णतेचे प्रहर
पद्यपंक्तिच्या मांडवात्
शब्दफुलांची झगमग
दुर्बोध रचनांच्या जाळ्यात
वाचकांची तगमग
सुबोध स्पष्ट विचारांचे
अर्थवेत्त्यांना वावडे
तिमिरघन मायाजालात
रसिकांना शब्दकोडे !

कर्नलतपस्वी's picture

21 Jun 2024 - 8:04 am | कर्नलतपस्वी

कुठे जटिल कुठे दुर्बोध
शब्दच्छल सारा रसिक अबोध
कुठे अपुर्ण कुठे पूर्णत्व
कल्पनेचा खेळ शब्दांचे महत्व
खेळीया खेळ करतो
शब्द बाणांनी रसिका छळतो

कवी ग्रेस आठवतात.

अनन्त्_यात्री's picture

21 Jun 2024 - 4:54 pm | अनन्त्_यात्री

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद

सुमारांची वाढ खरंच बेसुमार झालीयं...