रे.....!

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
21 May 2024 - 9:42 am

रे!!
रे तसा रोजच असतो सभोवताली
पण कधीतरी अचानक गवसतो.
आणि बघताबघता जीवाभावाचा रुहानी होतो.
रेषेसारखा जरी सरळ असला तरी तसा गडी थोडा तिरपागडीच.
म्हणजे रुढी रिवाजांच्या चौकटी न मानणारा.
भूत भविष्याचं ओझं न वाहणारा,
मोकळा, सुटसुटीत, आखीव रेखीव रे!
कधी, आलं अंगावर घेतलं शिंगावर असा रांगडा ,
कधीकधी तर ऋषीसारखा स्थितप्रज्ञ तर कधी, राजमान्य राजश्री वगैरे वगैरे!
पण रे ला पहायचं ते गं सोबत!
एका रे ची तिथं किती ती रुपं!
गं भोवती रिमझिमणारा, रुंजी घालणारा रुमानी रे!
गं ला नखशिखांत राजवर्खी रंगात खुलवणारा रंगीन रे!
गं ला जपणारा तितकाच कोमल हळवा ऋजु रे!
वेड्या गं ची समजुत घालणारा रहनुमासा रे!
सर्व काही देऊनही रिता न होणारा संयमी अभोगी रतजगासा रे!
...
पण, पण, पण..
गोंधळलेल्या, अघळपघळ, आणि पट्कन गुंतणा-या बिचा-या गं चं या रोखठोक, रमूनही फार वेळ न रेंगाळणाऱ्या रे सोबत कसं बरं व्हायचं???
???

(रुहानी- रुह किंवा आत्म्याशी नातं असलेला
रुमानी- प्रणयी
रहनुमा- रस्ता दाखवणारा, मार्गदर्शक
रतजगा- रात्रीचं जागरण)

मुक्तक

प्रतिक्रिया

सा रे कि सा रे ग म को लेकर गाते चले
पापा नाही है धा नि सी दीदी, दीदी के संग चले.

प्राची अश्विनी's picture

22 May 2024 - 12:33 pm | प्राची अश्विनी

पापा धानी नाही, म नंतर पूर्ण विराम.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

21 May 2024 - 10:35 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

रागदारी मस्त सुरु आहे. लगे रहो.

- रे उर्फ़ दिलीप बिरुटे :)
( आपला नम्र )

प्राची अश्विनी's picture

22 May 2024 - 12:34 pm | प्राची अश्विनी

धन्यवाद सर!:)

कर्नलतपस्वी's picture

21 May 2024 - 11:14 am | कर्नलतपस्वी

साX
तसा अपघातीच जिवनी येतो
आणि बघताबघता जीवाचा शूल होतो.

सा, तसा रोज नसतो सभोवताली
कधीतरी अचानक धुमकेतू सा,धमकतो
आणि बघताबघता सौज्यन्याची ऐशीतैशी करून जातो.

प्राची अश्विनी's picture

22 May 2024 - 12:32 pm | प्राची अश्विनी

अर्रर्र

कर्नलतपस्वी's picture

22 May 2024 - 12:37 pm | कर्नलतपस्वी

हिन्दी भाषेतला.

Bhakti's picture

21 May 2024 - 11:49 am | Bhakti

मस्त!
सजना रे!
चंचल चांदणी गं
लुकलुकते तुझ्यात रे!
मोहक सृजा गं
रूजते तुझ्यात रे!
सजना रे...

प्राची अश्विनी's picture

22 May 2024 - 12:32 pm | प्राची अश्विनी

वाह! तुझी आधीची अ"रे"रावी पण आवडली होती.